Dívka pod hladinou. Příběhy dospívajících v krizi. Jana Růžičková

26.05.2021

Kniha: Dívka pod hladinou. Příběhy dospívajících v krizi. Portál, 2021

Knížka Dívka pod hladinou má potenciál zaujmout velkou skupinu čtenářů se zájmem o psychologii a psychoterapii. Je nevšedním pozváním pro každého, kdo by se rád seznámil s tím, jak probíhá sezení u psychologa, o čem se tam mluví, jaká témata se často řeší a nad čím psycholog přemýšlí při svých sezeních s klientem či v čase mezi nimi. Psycholožka a psychoterapeutka Jana Růžičková, autorka knížky, nechá čtenáře obrazně "nahlédnout" do průběhu své práce s dospívajícími klienty.

Po lehce nesměle působícím rozjezdu v úvodu nám postupně představí deset mladých lidí, deset příběhů a situací inspirovaných reálnou psychoterapeutickou praxí. Ukáže nám, jak terapeut při své práci s klientem navazuje kontakt, jak přemýšlí nad tím, jaké postupy zvolit, jak pozvolna proniká k problému, který nemusí být na první pohled zřejmý, jak se klient brání či otevírá, získává náhled na svou situaci, učí se pracovat s tím, co jej trápí a omezuje, jak se proměňuje, ale také to, že se ne vždy všechno podaří tak, aby z toho měli klient i terapeut dobrý pocit.

Zajímavé je pro čtenáře nejen seznámení s konkrétními příběhy a určitými tématy, která se probírají v rámci terapie s dospívajícími, ale i autorčiny úvahy a praktické zkušenosti doplněné teoretickými poznatky. Pozitivně hodnotím to, jak autorka upozorňuje na určitá úskalí, na něž je dobré v souvislosti s popisovanou poruchou či tématem myslet a reflektuje tak nejen samotnou práci s klientem, ale také jeho sociální zázemí, vztahy s rodiči a sourozenci, dopad určité duševní poruchy na blízké osoby apod. V tomto vnímám velký přínos publikace. Nezřídka se v praxi stává, že se pozornost zaměří pouze na určitý "problém" či jednoho člena rodiny, ale zapomíná se na to, že těžkosti v prožívání jednoho člena rodiny ovlivňují celý rodinný systém a kromě dítěte s poruchou potřebuje zvýšenou pozornost rodičů např. také zdravý sourozenec. Je odvážné, že autorka nechává čtenáře nahlédnout do vlastních myšlenek, obav či otázek, které si pokládá, ale vše zároveň hezky vyvažuje tím, že čtenářům srozumitelně a stručně předkládá i důležité vědecké poznatky a praktické informace týkající se probíraných témat, např. sebevražedných sklonů, poruch autistického spektra, problematiky sexuální identity, závažného tělesného onemocnění, mentální anorexie aj.

Kniha je zakončena úvahou věnovanou přínosu psychoterapie, tomu, jak se dá poznat, že psychoterapie "funguje", co je jejím základem a k čemu v jejím průběhu dochází. Konkrétně se autorka zaměřuje na rogeriánsky orientovanou psychoterapii, v níž má výcvik, ale v průběhu své publikace zmiňuje i jiné přístupy. Také tato poslední část je napsána srozumitelně a příjemně a poodkrývá tak čtenářům roušku tajemství ohledně toho, co se může dít za dveřmi psychologické ordinace. Místy mě v plynulém čtení rušily jen nadbytečné citace (týkající se např. jednoslovného pojmu, který byl použitý v textu), ale tato drobnost nic nemění na mém přesvědčení, že si knížka najde řadu příznivců jak mezi laiky, tak i mezi studenty psychologie či začínajícími psychoterapeuty a bude pro ně přínosem. Kromě toho doufám, že tato publikace nebude autorčinou poslední, ale že časem přijde s něčím dalším.

                                                                                                                                     Mgr. et Mgr. Eva Martináková