Mgr. et Mgr. Eva Martináková, online psycholog
Mgr. et Mgr. Eva Martináková, online psycholog

Témata, která jsou mi blízká:

 • Partnerské a rodinné vztahy
 • Vývoj dítěte a problémy související s dospíváním a osamostatňováním
 • Školní a pedagogická psychologie
 • Nemoc, doprovázení a smrt blízkého člověka

Pár slov o mně...

Vystudovala jsem magisterský obor Učitelství německého jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci, který jsem si posléze rozšířila na Masarykově univerzitě v Brně o obor Německý jazyk a literatura pro střední školy. Jelikož jsem dlouhodobě tíhla k psychologickým tématům a myšlenkám, rozhodla jsem se ještě jednou na Univerzitu Palackého do Olomouce vrátit a vystudovat magisterskou jednooborovou psychologii (tj. obor pro psychology, ne pro učitele), čímž jsem si splnila svůj sen a ve svém profesním životě tak mohu kombinovat profesi učitelky, lektorky, autorky článků a poradenské psycholožky.

V současné době se věnuji online psychologickému poradenství, školnímu psychologickému poradenství, přednáším o psychologii mladým lidem, kteří se rozhodli pro studium na gymnáziu či některém z pedagogických oborů, vedu workshopy pro zájemce o psychologii (sebepoznání, relaxace, porozumění druhým, rozvoj skupinových vztahů a spolupráce) a připravuji programy pro mladé lidi na témata, která jsou pro ně aktuální. Kromě toho jsem s lidmi, kteří řeší rodinné či vztahové problémy, potíže s učením, trápí je nespokojenost se sebou samými, závislost vlastní nebo závislost blízkých lidí, úzkosti či dlouhodobý smutek, problémy s jídlem, spánkem apod. Pracuji také s třídními kolektivy a kolektivy, které nemohou najít společnou řeč s některým ze svých učitelů. Věnuji se tématu šikany a utváření pozitivního klimatu ve třídě a mám dlouholetou profesní zkušenost s problematikou integrace dětí s tělesným znevýhodněním a specifickými poruchami učení do běžných tříd. Kromě toho aktivně spolupracuji na projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který má za cíl usnadnit adaptaci dětí v mateřských školách a poskytovat potřebnou podporu a další vzdělávání učitelkám, jež tam pracují. Věnuji se také lektorské činnosti při survivalových kurzech a kurzech sebeobrany. 

Nejzásadnější životní motto jsem objevila u svého velkého inspirátora, V. E. Frankla: "Nemůžeme si vybrat, co nás v životě potká, ale vždycky si můžeme vybrat, jak se k tomu postavíme." Každého z nás potkávají těžké a bolestivé věci, ale věřím tomu, že jen na nás samotných záleží, jestli zůstaneme se svým zraněním, smutkem, problémem či prožitou křivdou po zbytek života nečinně stát a budeme se odvolávat se na to, co se nám stalo, nebo jestli se pokusíme bolest, smutek, zklamání, problém či zranění přetavit v něco užitečného, v něco, co nám dovolí dozrát, uvědomit si, co je pro nás v životě důležité a kteří lidé jsou pro nás cenní. Tak může být i těžká zkušenost cenným darem, který nás naučí lépe porozumět nejen sobě, ale i ostatním. 

Pokud Vás tyto stránky osloví, budu moc ráda, když je doporučíte svým přátelům a známým.                                                                            

Co Vám nabízím?

Kromě svého vzdělání, zkušeností a času Vám nabízím jako online psycholog hlavně OSOBNÍ POCTIVÝ PŘÍSTUP. Respektuji individualitu každého klienta a ke každému klientovi také přistupuji jako k jedinečné bytosti. Na každý Váš dotaz odpovídám s ohledem na nejnovější poznatky v oblasti psychologie, s nimiž se průběžně seznamuji a s respektem k etickým zásadám psychologů.

Naprostou samozřejmostí je pro mě MLČENLIVOST, SPOLEHLIVOST a RESPEKT k Vašemu vnímání situace a k hodnotám, které považujete za důležité

Na co se mě v poslední době nejčastěji ptáte?

 • Nevěra
 • Partnerské problémy, rozchod, rozvod, hádky, krize 
 • Domácí násilí a psychické (citové) vydírání
 • Komplex méněcennosti
 • Špatné vztahy s rodiči
 • Přístup k dítěti s Aspergerovým syndromem a PAS v rodině a ve škole
 • Adaptace dítěte na školku
 • Neshody s dítětem v pubertě
 • Vážná diagnóza v rodině a úmrtí blízkého člověka
 • Problematické vztahy s rodinou partnera
 • Období vzdoru u batolete
 • Alkoholismus a jiné závislosti
 • Mentální anorexie, bulimie a sebepoškozování

Reference 

aneb co o mně řekli lidé, kteří jsou nebo byli pracovně dlouhodobě v mé blízkosti a co napsali klienti, kteří si přáli zveřejnit svou zkušenost s online poradenstvím

Paulína Chromeková

bývalá studentka, v současné době studující 2. ročník jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě

Pani Eva Martináková pôsobila na mojej strednej škole ako školský psychológ a naďalej pôsobí a zároveň to bola moja triedna učiteľka.

Vždy nám bola veľkou oporou. Z jej prístupu bola vždy cítiť veľká empatia a porozumenie.

Mne osobne dávala určitú istotu, že za mnou niekto stojí. Veľmi si ju vážim ako osobnosť za jej objektivitu, toleranciu a diskrétnosť.

Jana (pseudonym)

Ráda bych přidala svou referenci na vaše stránky

Dostala jsem se do životní situace, ve které jsem si nevěděla rady se vztahem. Mé problémy se stupňovaly a moje psychika se dlouhodobě horšila. Narazila jsem na stránky paní psycholožky Martinákové a rozhodla jsem se jí napsat. Měla jsem trochu obavy z toho, jak to dopadne, ale byla jsem sama překvapená z toho, na jakého vstřícného a milého člověka jsem narazila. Její odpověď byla rychlá, mnohem delší než jsem čekala a bylo vidět, že si na ní dala hrozně moc záležet. Byla jsem příjemně překvapená. Její maily jsou milé, pomohla mi hrozně moc odborně i lidsky. Vím, že jsem našla člověka, ke kterému se budu vracet, když budu potřebovat s někým probrat co mě trápí. Děkuji jí a doporučuji všem. 

David (pseudonym)


Budu stručný. Paní psycholožka Martináková je člověkem, který se do mně v poslední době dokázal nejvíc vcítit a povzbudit mě v tom, co prožívám. Stručně, věcně, logicky mi pomohla postavit se na nohy. Věřím, že to už zvládnu. 

Petra 


Doporučuji. O paní Martinákové jsem se dozvěděla na facebooku v době, kdy jsem totálně zpanikařila v určité těžké životní situaci, ve svém manželství. Její klid, vysvětlení toho, co se asi děje a proč a rady, které mi psala v dlouhých mailech, mi pomohly. Byla jsem už u jiných psychologů, ale u ní jsem cítila největší zájem o to, co prožívám. Pomohlo mi, že mě za nic neodsuzovala a že jsem jí mohla napsat věci tak, jak jsem je cítila a ona mi leccos vysvětlila. Strašně moc mě povzbudila a i manžel, který napřed nevěděl, že si s ní píšu, později poznamenal, že u mě vnímal změnu a tak nám to asi pomohlo oběma.