Emoce pod kontrolou. M. McKay, J. C. Wood, J. Brantley

27.05.2020

Kniha: Emoce pod kontrolou. Portál, 2020

Kniha tří amerických autorů, z nichž první je profesorem psychologie v Berkeley, druhý KBT terapeutem specializovaným na léčbu úzkosti, deprese a traumatu a třetí psychiatrem a terapeutem působícím na Duke University, je cvičebnicí tzv. Dialekticko-behaviorální terapie, kterou vyvinula Marsha Linehanová na základě všímavosti a zen-buddhistických metod. Tato terapie usiluje o nalezení rovnováhy mezi změnou a přijetím (ne o změnu nebo přijetí), a je dle autorů použitelná pro kohokoliv bez ohledu na příslušnost k určité specifické víře či náboženství. V úvodu nám autoři slibují, že díky tréninku dovedností, uvedených v knize, dokážeme lépe ovládat své emoce a změnit svůj život. Cesta k tomu ovšem nebude jednoduchá, neboť jsme jako čtenáři nejen pozváni, ale doslova vyzváni ke každodennímu tréninku a k tomu, abychom absolvovali všechna cvičení, a to v uvedeném pořadí. "Pouhým přečtením knihy se nic nezmění". Autoři se přitom obracejí na dvě skupiny čtenářů. Jednak na účastníky individuální či skupinové dialekticko-behaviorální terapie, a pak na všechny lidi, kteří se potýkají s obtížně zvládnutelnými emocemi. I těm však doporučují spolupráci s kvalifikovaným terapeutem.

Publikace o 260 stranách je rozčleněna do 10 hlavních kapitol, přičemž o jedné klíčové dovednosti pojednávají vždy dvě kapitoly, jedna na základní a druhá na pokročilé úrovni. Čtenář je veden k tzv. "radikálnímu přijetí", tj. k uznání současné situace bez hodnocení a k rozvíjení "mysli začátečníka", což znamená, že bychom měli ke každé situaci a vztahu přistoupit tak, jako bychom je viděli poprvé, bez přijímání určitých stanovisek. Autoři nás varují před odsuzováním, neboť při odsouzení druhých se rozzlobíme a při odsouzení sebe sama propadáme depresi.

V prvních dvou kapitolách se autoři zaměřují na tolerování stresu, zmírnění napětí a nácvik uvolnění. Ve třetí a čtvrté kapitole na rozvoj všímavosti, rozvíjení tzv. moudré mysli a radikálního přijetí. Seznámíme se překážkami v rozvoji všímavosti, ke kterým autoři přistupují jako k možnostem, jež můžeme využít pro svůj vlastní rozvoj. Všímavosti se následně věnuje i pátá kapitola, po níž následují dvě kapitoly věnované rozvíjení dovednosti regulace emocí. Po krátkém popisu různých druhů emocí a jejich významu pro člověka následuje popis způsobů, jimiž je možné emoce rozpoznávat, snižovat vlastní fyzickou i kognitivní zranitelnost, řešit problémy či dělat opak toho, k čemu nás emoce vybízejí. V osmé a deváté kapitole se pak spolu s autory dostáváme k rozvíjení základních dovedností v mezilidských vztazích. Řeč je zde především o všímavé pozornosti, asertivním chování (včetně krátkého testu), jednání v souladu s vlastními hodnotami i vypořádání se s odporem a konfliktem. V desáté kapitole nás čeká závěrečné procvičování všech získaných dovedností spolu s výzvou, abychom přijali závazek každodenní práce na rozvoji sebe sama a přístupu k vlastním emocím.

Jak bylo zmíněno dříve, kniha není určena k přečtení, jelikož je doslova sbírkou aktivit, cvičení a metod, proloženou vysvětlujícími texty a stručnou teorií. Osobně si neumím představit tak vytrvalého člověka, který by se sám z vlastní vůle bez účasti na psychoterapii či psychoterapeutickém výcviku doslova "procvičil" desítkami cvičení od začátku do konce. Vnímám ji ale, a snad mi to autoři odpustí, jako velmi podnětnou knihu, nabízející řadu promyšlených a využitelných technik a postupů jak pro psychology, tak i pro psychoterapeuty, kouče, či laiky, kteří by chtěli udělat něco sami pro sebe a své duševní i fyzické zdraví. Bonusem knihy je to, že obsahuje opravdu velké množství tabulek a pracovních listů, s nimiž je možné pracovat jak při individuální, tak i při skupinové psychoterapii, při poradenství, sebepoznání i seberozvoji. Je vhodná také pro všechny, kdo se věnují rozvíjení všímavosti a zlepšování mezilidských vztahů a komunikace ať už ve vlastním životě, nebo v životech klientů.

                                                                                                         Mgr. et Mgr. Eva Martináková