Feldenkraisova metoda. Pohybem k uvědomění. Moshé Feldenkrais

22.11.2023

Kniha: Feldenkraisova metoda. Pohybem k sebeuvědomění. Portál, 2023

"Abychom změnili způsob jednání, musíme změnit sebeobraz, který v sobě nosíme. ... Náš sebeobraz je obecně omezenější a menší než náš potenciál."

Kdybych měla shrnout své dojmy z knížky Feldenkraisova metoda, napsala bych, že mi kromě mnoha zajímavých podnětů k přemýšlení a motivace věnovat se více sobě a svému tělu přinesla už několik večerů, v nichž (navzdory přetrvávajícímu subjektivnímu pocitu nedostatku času) roztahuji karimatku a věnuji se zvídavě a se zájmem cvičení, u nějž vnímám okamžitý efekt. V této větě je obsaženo uznání toho, že mi dávají smysl úvahy, zkušenosti a postřehy Moshého Feldenkraise, ukrajinského inženýra a fyzika se zájmem o sebepozorování, neurovědy, strojní inženýrství, fyziologii, biomechaniku, biologii, psychologii, bojová umění i gurdžijevovskou spiritualitu, a že ve mně knížka probudila zvědavost a touhu vyzkoušet to, co autor zajímavě a srozumitelně popisuje. Fascinuje mě, že ačkoliv byl původní text poprvé vydán v 60. letech a některé názory přirozeně odráží dobu vzniku, obsahuje celou řadu poznatků, jež byly potvrzeny vědou až v posledních desetiletích. Neméně fascinující je i životní cesta samotného autora, kterou nám ve výborném doslovu představují Tereza Hrdličková a Jan Skovajsa.

Knížka obsahující 200 stran textu vznikla pro širokou veřejnost jako přiblížení propracované metody autora. Kromě teoretických východisek a základních myšlenek v první části obsahuje přehledně zpracovaných 12 lekcí praktických cvičení, jejichž cílem je především rozvoj sebeuvědomění, ale také změna struktury a fungování lidského těla. Pozornost není primárně zaměřena na svaly, ale cílí na změny v mozku, což má dle slov autora lepší a dlouhodobější vliv na to, jak své tělo dokážeme používat než samotné opakování pohybu s vyvíjením síly, což bývá typické pro řadu sportů a tělesných cvičení, jimž se mnozí z nás věnují. Feldenkraisova cvičení se zaměřují na postupnou a nenásilnou změnu pohybových vzorců, na rozvoj uvědomění si částí, jichž si nejsme vědomi, nebo jejichž fungování nejsme schopni ovlivnit tím, že se zaměříme přímo na ně, na zlepšení prostorové orientace i dýchání. Autorova výzva, ať využíváme svůj potenciál naplno, může znít až lacině líbivě, nicméně na rozdíl od mnoha současných reklam na cokoliv je postavena na velmi dobrém a promyšleném teoretickém základu, který je navíc podložen dlouholetými zkušenostmi. Ne nadarmo se Feldenkraisova metoda rozšířila do celého světa. Knížku bych proto doporučila jak psychologům, psychoterapeutům, fyzioterapeutům, sportovcům a trenérům, tak i komukoliv, kdo se zajímá o seberozvoj, pohyb, uvolnění napětí, dýchání či Mindfulness.

                                                                                                                                                                       Mgr. et Mgr. Eva Martináková