Instamozek. Stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou. Anders Hansen

02.07.2021

Kniha: Instamozek. Stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou. Portál, 2021

"Co si vlastně způsobujeme vlivem digitalizace? Provádíme tu snad obří pokus sami na sobě a na svých dětech?"..."Řada vědců má podezření, že značný nárůst počtu především mladých lidí, kteří vyhledali během posledního desetiletí pomoc v důsledku psychických potíží, může alespoň částečně pramenit z toho, že jsme si bleskovou rychlostí osvojili digitální způsob života."

Pojďme se nad tím zamyslet, pojďme se seznámit s výsledky výzkumů v oblasti fungování mozku v souvislosti s digitalizací, používáním mobilů a vzájemným srovnáváním se s ostatními na sociálních sítích. Připusťme si, že řada mladých lidí tráví denně online velkou část bdělého času a že sahá po mobilu i v průběhu noci. Podívejme se na to, co dělá mobil s naší schopností si pamatovat, soustředit se či navazovat a rozvíjet sociální kontakty. Přečtěme si něco o tom, jak nesoustředění jsou multitaskeři, či o tom, jak výrazně sociální sítě ovlivňují spokojenost mladých lidí, jaký mají vliv na sebepojetí, úzkostnost či depresivitu.

S tímto vším a mnohým dalším přichází za čtenáři v populárně naučné publikaci Instamozek švédský psychiatr Anders Hansen, autor knihy Doběhni svůj mozek a dalších populárních knih o mozku. Ačkoliv přečtení knížky doporučuji všem, především rodičům, pedagogům, psychologům a dospívajícím, rovnou dodávám, že pokud se nad ní budete skutečně zamýšlet, nebude to příjemné čtení. Hansen nezpochybňuje přínos digitalizace v mnoha ohledech, ale otevřeně varuje také před jejími možnými důsledky. Srozumitelně představuje mechanismy, které pomáhaly člověku přežít v dřívějších generacích a ukazuje na příkladech, jak tyto mechanismy fungují dál ve zcela novém prostředí a rozdílných životních podmínkách a tím se mohou stát kontraproduktivními. To, co dříve sloužilo k přežití, může v současnosti naši šanci na přežití a zdravý život snižovat.

V útlé knížce, která má zhruba 150 stran, předkládá čtenáři řadu otázek, srozumitelných úvah a výsledků různých výzkumů a vede jej k přemýšlení nad tím, co se s námi (především dětmi a dospívajícími) v posledních deseti letech děje. Zabývá se tématem stresu, úzkosti a deprese, představuje nám mobil jako novou drogu, která má schopnost upoutat a udržet si naši pozornost, upozorňuje na počítačové algoritmy a "vychytávky", které vedou k produkci dopaminu a serotoninu a k tomu, abychom se od mobilu či počítače měli problém odtrhnout. Upozorňuje na to, že časté používání mobilu zhoršuje pozornost i spánek a sledování mnoha informací o ostatních negativně ovlivňuje naše vlastní sebepojetí a spokojenost. Ačkoliv některá tvrzení nepovažuji za dostatečně podložená (např. prohlášení, že se jedná o závislost na základě jediného zmíněného diagnostického kritéria), nezpochybňuji fakt, že autor přináší ve své knížce myšlenky a zkušenosti, které jsou nejen aktuální, ale troufám si tvrdit, že jsou v současné době zásadní a je důležité je šířit, diskutovat o nich a pracovat s nimi. Nejde zde o obecná nepodložená tvrzení a nějaká "klišé", ale o shrnutí řady odborných výzkumů, které jsou podány srozumitelně. Kromě upozornění na hrozící rizika nám Hansen ve své knížce přináší v závěru také konkrétní tipy na to, jak můžeme svůj mozek a mozek dětí před negativními digitálními vlivy co nejlépe chránit. Shrnu-li své dojmy - při čtení knížky může být čtenáři chvílemi úzko, ale právě z toho důvodu stojí za to se s ní seznámit. Má nám co dát a ukázat.

                                                                                                                                                Mgr. et Mgr. Eva Martináková