Láskyplná setkávání. Choreografie úspěšného vztahu. Allan Linnér, Anders Nyman

01.02.2023

Kniha: Láskyplná setkávání. Choreografie úspěšného vztahu. Portál, 2022

Láskyplná setkávání, kniha dvou švédských psychologů se zaměřením na párovou a rodinnou terapii, se pokouší vtáhnout čtenáře do starostí a problémů celé řady partnerských dvojic a propojit ilustrativní příběhy ze života švédských klientů s terapeutickými zkušenostmi autorů. Poukazuje na typické oblasti, které bývají častým zdrojem konfliktů, nedorozumění i rozchodů či rozvodů a zároveň nabízí čtenáři přehled různých možností terapeutické práce s párem, včetně mnoha myšlenek a konkrétních cvičení, jež se autorům v rámci jejich praxe osvědčily.

Zkušenosti autorů jsou tím, co na knize oceňuji, protože řada jejich velmi dobrých postřehů a postupů může být inspirativní jak pro lidi žijící v páru či rodině, tak i pro psychology a terapeuty. Domnívám se ovšem, že je velká škoda, že oba autory někdo v původním švédském nakladatelství nepodpořil při vytváření smysluplné struktury publikace. Kniha na mě totiž hlavně zpočátku působí hodně chaotickým dojmem, což se poprvé projeví už v obsahu, u nějž čtenář netuší, co může na 200 stránkách textu očekávat, v chybějícím úvodu, v němž bychom se mohli zorientovat v tom, komu je kniha určena a co v ní nalezneme a následně i ve velmi nepřehledně členěném textu, což je především otázkou grafického zpracování. Orientaci v textu velmi znesnadňují stejné úrovně různých podnadpisů, které se nemění ani ve chvíli, kdy se autoři rozhodnou v rámci dané podkapitoly něco vyjmenovat a následně více popsat. Příběhy párů a ukázky z průběhu terapeutických sezení jsou navíc psány stejným typem písma jako komentáře autorů. Hlavně na prvních cca 40 stranách textu jsem měla dojem, že autoři neměli při psaní promyšlenou žádnou strukturu, ale volně přecházeli od tématu k tématu a zase zpět. Pod některými nadpisy se mi žel nedařilo dohledat to, co autoři původně avizovali (hlavně ve 4. kapitole).

Mnohem lépe na mě působila druhá a třetí třetina knihy, kdy jsem si na specifickou grafiku už trochu zvykla a lépe se daly rozpoznat určité myšlenkové celky v podobě nejčastějších problémových situací v životě páru, nebo konkrétních technik či postupů v rámci terapie. Některé části textu mohou působit na čtenáře poněkud staromódně, ačkoliv jsou ve své podstatě zajímavé (např. pravidla komunikace pomocí SMS), jiné jsou naopak aktuální (stejnopohlavní páry, "sešívané rodiny" apod.). Je škoda, že se původnímu nakladatelství či autorům nepodařilo předat zajímavé zkušenosti a postřehy modernější a promyšlenější formou, protože propojení osvědčených terapeutických principů s konkrétními lidskými příběhy je dle mého názoru něčím, co má potenciál oslovit velkou skupinu čtenářů jak mezi odborníky, tak i z řad laiků. Věřím nicméně tomu, že si pozorný a tolerantní čtenář zajímavé myšlenky z textu vytáhne, navzdory úvodnímu zmatku, grafické nevyváženosti textu i ojedinělým méně významným překladatelským či jazykovým nedostatkům.

                                                                                                                                                               Mgr. et Mgr. Eva Martináková