Lucidní snění. Naučte se vědomě snít. Stephen LaBerge

01.08.2022

Kniha: Lucidní snění. Naučte se vědomě snít. Portál, 2022

Ačkoliv by se podle podtitulu knihy, který zní Naučte se vědomě snít, mohlo na první pohled zdát, že jde o jakousi formu praktické příručky, která bude plná tipů a rad, jak se dopracovat k tomu, abychom si během spánku uvědomili, že spíme a mohli své sny využít pro sebepoznání, není tomu tak. Ve své knize Lucidní snění toho autor Stephen LaBerge nabízí čtenářům mnohem více. Jelikož se sám věnoval studiu přírodních věd a má doktorát z psychofyziologie, předkládá zájemcům o tento fenomén kromě řady úvah a vlastních i zprostředkovaných zkušeností také konkrétní výsledky své výzkumné práce v oblasti snění, k nimž dospěl se svým týmem a dobrovolníky na Stanfordské univerzitě. Mnoho času a energie věnoval tomu, aby se mu podařilo přesvědčit vědeckou komunitu o existenci lucidního snění, v roce 1988 založil Lucidity Institute a vede kurzy lucidního snění pro veřejnost. Dle jeho slov: "Jednou z příčin toho, že konvenčnější vědci nejevili o výzkum lucidních snů zájem, byl právě fakt, že parapsychologové o něj zájem měli, čímž mu vtiskli neopodstatněný punc čehosi na úrovni duchů, telepatie, létajících talířů a dalších fenoménů, považovaných tradiční vědou za pověrčivé nesmysly."

Pokud by se někdo o lucidním snění rád dozvěděl více než jen pár kusých neověřených informací z internetových článků a oblasti parapsychologie, má jedinečnou příležitost. Ve své knize se autor tématu věnuje na cca 300 stránkách velmi podrobně. V rámci 10 kapitol vysvětlí čtenářům, o co se jedná, provede je historií přístupů, názorů, pochybností i pochybení, představí a propojí přístupy různých filozofických směrů, představí moderní formy výzkumů probíhajících ve spánkových laboratořích, popíše zkušenosti řady osob a předloží čtenáři také široké spektrum různých domněnek a podnětů k zamyšlení. Kromě výše popsaného nabídne také vlastní "návod", jak je možné naučit se lucidně snít a nastíní své představy o tom, jak by bylo možné lucidní sny prakticky využít v rámci terapie, v osobním rozvoji, při zvyšování sebedůvěry, upevňování duševního i fyzického zdraví, při řešení tvůrčích problémů či nalézání sebe samého. Samostatně se věnuje také tématu snění a tomu, jaký má význam pro duševní zdraví. V závěru knihy je čtenář konfrontován s filozofickými a transcendentálními otázkami, což je téma náročnější, ale zajímavé. Vlastní úvahy autora jsou průběžně prokládány vědeckými poznatky, týkajícími se mj. toho, jak psychologické procesy probíhající ve snech ovlivňují biologické funkce lidského těla.

Některé pasáže knihy jsou náročnější na přemýšlení, přesto se ale domnívám, že je kniha napsána promyšleně a srozumitelně bez zbytečně složité terminologie. Díky tomu může být zajímavá pro široké spektrum čtenářů, kteří se zajímají o téma spánku, snění, vnímání či sebepoznání a rozvíjení vlastních schopností. Slovy autora: "Co uděláme (nebo naopak neuděláme) ve snech, nás někdy může ovlivnit tak hluboce jako to, co uděláme (nebo neuděláme) v bdělém životě."

                                                                                                                                             Mgr. et Mgr. Eva Martináková