Mateřský koučink. Psychická průprava v těhotenství, během porodu a po něm. Jana Černá

26.10.2019

Kniha: Mateřský koučink. Psychická průprava v těhotenství, během porodu a po něm. Portál, 2019

Dle mého názoru udělalo nakladatelství Portál vydáním knihy autorky Jany Černé velmi dobrý tah. Jak napovídá samotný název, je tenká knížka čítající zhruba 140 stran věnována tématu těhotenství, porodu a prvnímu roku společného soužití novopečené maminky a jejího dítěte, tedy jednomu ze zásadních témat života většiny žen. Autorka v ní shrnula své zkušenosti z praxe psycholožky a fyzioterapeutky, pracující mimo jiné na gynekologicko-porodnické klinice v Plzni, i své postřehy z ambulantní péče, kde se věnuje maminkám po porodu a jejich psychickým problémům, včetně potíží souvisejících s adaptací na novou životní situaci.

Knížka začíná zcela nečekaně seznamem patnácti úkolů v podobě konkrétních technik a psychologických postupů, které mají ženě pomoci vyznat se ve vlastních pocitech, pracovat s nimi, připravovat se aktivně na porod, zvládat strach a úzkost a uvědomit si vlastní priority a očekávání. Teprve po tomto momentu překvapení, které u čtenáře okamžitě vzbudí zvědavost a upoutá jeho zájem, přichází úvod, v němž autorka vysvětluje, co ji k napsání knihy vedlo. Sama označuje hned v první větě svou knížku za inspirativní a já mohu potvrdit, že je tomu skutečně tak. Mateřský koučink je opravdu velmi vydařenou publikací, v níž jsou odborné teoretické znalosti autorky skvěle vyváženy praktickými postřehy, tipy a zkušenostmi, a přitom tomu všemu nechybí srozumitelnost a pořádná dávka lidskosti. Jana Černá je schopná nastávající maminky či ženy po porodu hned v úvodu motivovat k tomu, aby se věnovaly své psychice a odstraňovaly zlozvyky, které jim ubližují, jelikož jsou to dle jejích zkušeností z praxe právě ony samy, kdo může hodně udělat jak pro vlastní psychickou odolnost, tak i pro spokojenost nově narozeného dítěte.

V kapitole věnované těhotenství se věnuje obavám z porodu, tomu, jak může úzkostné sevření maminky průběh samotného porodu negativně ovlivnit, ale i tomu, jak je možné se na porod psychicky i fyzicky co nejlépe připravit. Ženy si v této kapitole mohou vyzkoušet konkrétní techniky zaměřené na uvolnění, práci s vlastními obavami i představami apod. Na žádné stránce přitom nechybí povzbuzení a uklidňující komentáře, které ovšem nepůsobí nijak lacině. Autorka zmiňuje i možné komplikace, které mohou nastat. Velmi kladně hodnotím fakt, že se autorka věnuje tématu umělého oplodnění a jeho dopadu na psychiku nastávajících rodičů, a to včetně potíží, které mohou způsobit opakované nezdařené pokusy. Přínosné je také to, že autorka otevřeně poukazuje na mýty, které se šíří často prostřednictvím médií a sociálních sítí, a které mohou v maminkách vyvolávat pocity selhání či méněcennosti. Jde například o mýtus, že hluboký láskyplný vztah mezi matkou a dítětem vzniká okamžikem porodu a že negativní pocity vůči dítěti jsou na straně maminky zcela nepřípustné.

V kapitole věnované porodu autorka zdůrazňuje, že porod je přirozeným dějem a citlivě se snaží ženy vést k tomu, aby tuto myšlenku přijaly a k porodu přistupovaly co nejklidněji. Vysvětluje jim, co se v průběhu porodu děje, jaké projevy jsou normální a co znamenají. Učí ženy pracovat i s případným strachem z porodu a věnuje se také přípravě porodního plánu. Budoucí maminky zde najdou kratičký test, na jehož základě mohou vyhodnotit, jestli pro ně je porodní plán opravdu přínosný.

Následuje výborně sepsaná kapitola, věnovaná šestinedělí, jíž nechybí humor, ani ujištění o tom, že mnohé zajímavé psychické pochody, které s ženou cloumají jako mořské vlny, jsou přirozené. Zdůrazněna je potřeba klidu a odpočinku a zmíněny jsou zde i vážnější psychické obtíže, které mohou u žen po porodu nastat. Dále na čtenáře čekají kapitoly věnované důležitému vztahu matky a dítěte i změnám, které narození dítěte přinese jak do rodiny jako celku, tak i do partnerského vztahu. Autorka se zde věnuje také tématu narození postiženého dítěte a pocitům, jež tato nečekaná situace vyvolá v rodičích. Za velmi přínosnou považuji i velmi hezky a srozumitelně sepsanou poslední kapitolu věnovanou nejen příznakům duševních obtíží maminek po porodu, ale i tipům, jak je zvládat. Kromě doporučení a psychických cvičení v knížce najdeme také příběhy z praxe, které opět srozumitelně dokreslují to, o čem autorka píše a které vyznívají nadějně. Celá knížka končí promyšlenými radami na závěr a moc hezkým a smysluplným příběhem, jehož děj nechci prozrazovat. Obojí stojí za přečtení a je jakousi pomyslnou třešinkou na dortu velmi dobré knížky.

Jsem přesvědčená o tom, že Mateřský koučink je knížkou, která může přinést nastávajícím i novopečeným maminkám mnoho velmi dobrých a cenných myšlenek, rad a podnětů, ale kromě toho hlavně psychickou podporu, uklidnění a účinné povzbuzení. Doporučila bych ji k přečtení také psychologům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům, protože ti všichni mohou přispět k psychické pohodě maminky, dítěte i rodiny, která stojí na prahu nové životní etapy. Věřím, že většina čtenářů mine bez povšimnutí nebo shovívavě místa v prvním vydání knihy, kde jsou nějaké překlepy či drobná stylistická "zaškobrtnutí", protože ani tento drobný nedostatek neubírá knížce nic na její mimořádné kvalitě, čtivosti a praktičnosti. 

                                                                                                       Mgr. et Mgr. Eva Martináková