Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD. Od 10 let. Joanne Steer, Kate Horstmann

10.04.2023

Kniha: Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD. Od 10 let. Portál, 2022

V roce 2022 vyšla v nakladatelství Portál další z řady publikací, jež mají nejen pomoci porozumět myšlení a chování lidí s ADHD, ale také je podpořit v tom, aby lépe zvládali doprovodné symptomy. Když jsem sahala po knize Mindfulness a relaxace pro žáky s ADHD, očekávala jsem text zaměřený na relaxační a zklidňující techniky. Byla jsem pozitivně překvapena tím, co všechno autorky, z nichž jedna je klinickou psycholožkou a druhá ergoterapeutkou, čtenářům na cca 180 stranách textu nabízejí. Dle mého názoru je vypovídající původní název v anglickém originálu, který zní: Helping kids and teens with ADHD in school.

Autorky si kladou za cíl podpořit děti a dospívající zhruba ve věku 10 – 15 let, a to především během přechodu na jiný typ školy. Teorii ADHD a ADD se věnují jen velmi stručně v úvodu. Tím hlavním, co publikace čtenáři přináší, je soubor mnoha postupů, technik, her, cvičení a pracovních listů rozdělených do devíti na sebe navazujících kapitol. Od předmluvy pro dospělé a úvah o tom, co znamená ADHD pro konkrétního čtenáře, se dostáváme k tématům sebevědomí, pozornosti, zvládání stresu, pořádku a organizaci prostředí i činností, k přátelským vztahům, domácí přípravě do školy a stanovování a dosahování cílů. To všechno jsou dle názoru autorek i dle mého názoru klíčová témata, jimiž se zabývají v průběhu dospívání nejen mladí lidé sami, ale i jejich vrstevníci, učitelé či rodinní příslušníci. Těm všem je publikace určena, jelikož autorky poukazují na to, že zvládání obtíží, spojených s ADHD a ADD, je nejefektivnější za přímé podpory a spolupráce nejbližších dospělých, a to jak ve škole, tak i v domácím prostředí. Publikace může být přínosná jak pro rodiče, tak i pro učitele, výchovné poradce, školní psychology či psychoterapeuty, a to nejen pro individuální práci, ale i pro skupinová setkávání.

Devět kapitol knihy je rozděleno do menších oddílů, jež by měly čtenáři usnadnit orientaci a plánování. Najdeme v nich stručný úvod do tématu, tipy na vyzkoušení a podněty k zamyšlení pro dospívající i dospělé. Velmi oceňuji fakt, že se autorky nezaměřují na "problémy", ale hledají spolu se čtenáři vysvětlení pro to, co a jak funguje v mozku člověka s poruchou pozornosti jinak, proč tomu tak je, jak se tomu přizpůsobit a jaké to může mít výhody. Publikace je výrazně motivační a podporující a je zřejmé, že vychází z řady zkušeností obou autorek. Stejně jako ony se i já domnívám, že je důležité, aby si dospívající nabízené postupy osvojoval s podporou dospělého člověka, ať už je to psycholog nebo laskavý a podporující rodič. Moc se mi líbí hledání porozumění namísto nálepkování, cílené budování pozitivního sebeobrazu u dospívajících, ukázky toho, jak netrpělivý a nesoustředěný může být i člověk bez ADHD či ADD, důraz na to, co čtenář už umí a co mu funguje i tipy na vytváření vhodnějšího okolního prostředí, na práci s tělem apod. Kromě mnoha podpůrných materiálů a relaxačních podnětů přináší kniha ve svém závěru také odkazy na další zdroje v češtině pro děti i dospělé. Osobně považuji tuto knihu za velmi dobře promyšlenou, srozumitelně napsanou, prakticky zaměřenou a využitelnou.

                                                                                                                                              Mgr. et Mgr. Eva Martináková