Muž, který si pletl manželku s kloboukem a jiné klinické povídky

14.03.2024

Kniha: Muž, který si pletl manželku s kloboukem a jiné klinické povídky. Portál, 2024

Autor: Oliver Sacks

Kniha Muž, který si pletl manželku s kloboukem je úžasným autorským "koktejlem", v němž jsou v dobrém poměru namíchány odborné poznatky z oblasti neurologie a neuropsychologie s hlubokou lidskostí, otázkami po smyslu a kvalitě lidské existence a otevřenosti vůči všemu, co je individuální a jedinečné. Oliver Sacks, původem britský lékař, vysokoškolský pedagog, spisovatel a nositel řady významných ocenění ve výše zmíněné knize umně vybírá 24 případů z vlastní klinické praxe a zasazuje každý jeden z nich do širších souvislostí konkrétních lidských životů. Nepředkládá čtenáři jen odborné pojednání o vybrané diagnóze, nevytrhává ji z kontextu, ale naopak, vnímá člověka před sebou, jako komplexní jedinečnou bytost, pátrá po tom, jaký přínos pro něj symptomy dané poruchy mají či mohou mít, jaké schopnosti u něj lze nalézt či rozvíjet a v jakém prostředí a při jakých činnostech jsou jak projevy různých poruch, tak i to, co člověk naopak velmi dobře zvládá, nejvíce patrné a tím pádem i nejlépe zkoumatelné. Bravurně propojuje lékařské a vědecké úvahy a výzkumy s mnoha vlastními postřehy, srovnává různé poznatky a přístupy a pokládá sám sobě i čtenářům řadu otázek.

Kniha obsahuje 24 lékařských případů, jež autor rozdělil do 4 hlavních skupin. V první části nazvané Ztráty se věnuje diagnózám, v nichž je nejvíce patrný nějaký deficit schopností. Následuje část s názvem Přebujelosti, kde se věnuje diagnózám, při nichž je naopak něco vystupňováno a zvýrazněno ve srovnání s běžnou populací. V části nazvané Cesty nás čekají příběhy zaměřené na sny, představivost, reminiscenci a změněné vnímání a konečně ve čtvrté, poslední části knihy pronikáme do tajů života člověka s mentální retardací. Pozorný čtenář pravděpodobně postřehne určitou pokoru autora, který navzdory mnoha vlastním poznatkům a zkušenostem zmiňuje řadu konzultací s dalšími odborníky, otázek, na něž nezná odpověď i projevů, jež nedokáže současná medicína uspokojivě ovlivnit pozitivním směrem. Osobně je mi mimo jiné velmi sympatické Sacksovo konstatování, že se při diagnostice často zaměřujeme na to, co nefunguje, co není v pořádku, na oblasti, v nichž je zřejmý nějaký deficit, ale pouze velmi omezeně jsme přitom ochotni a schopni vnímat, co konkrétní nemoc člověku přináší a čím je či může být onen člověk mimořádný v tom nejlepším slova smyslu. Některé kapitoly obsahují také Postscriptum, v němž se autor k danému případu či diagnózu vrací po letech a doplňuje nové zkušenosti.

Knížka Muž, který si pletl manželku s kloboukem není úplně snadným čtením, ale rozhodně bych ji doporučila všem přemýšlivým lidem, které zajímá medicína, psychologie, fungování lidského mozku a jeho vliv na vnímání i chování člověka. Ač se jedná o náročnější témata, má autor schopnost popisovat je a vysvětlovat srozumitelně. Čtenářům, kteří se chtějí konkrétním diagnózám či případům věnovat více do hloubky, je k dispozici přehledná bibliografie k jednotlivým kapitolám a nechybí ani slovník odborných termínů. Kniha se už po svém prvním vydání stala bestsellerem, v České republice vyšla opakovaně, ale v Portále poprvé v této konkrétní textové podobě s dodatečnými komentáři autora.

                                                                                                                                                              Mgr. et Mgr. Eva Martináková