Nemusíš si ubližovat. Rádce pro teenagery se sebepoškozujícím chováním

01.01.2024

Kniha: Nemusíš si ubližovat. Rádce pro teenagery se sebepoškozujícím chováním. Portál, 2023

"Ačkoli nikdo z nás nežije ve světě, kde by byly naše pocity, myšlenky a názory vždy pochopeny a přijímány, někteří lidé vyrůstají v prostředí, které k nim pravidelně vysílá signály, že je s nimi něco špatně, a právě toto – pokud se to spojí s vysokou citlivostí – může vést k sebepoškozujícímu či sebedestruktivnímu chování. … Takže ne, není to vaše vina, a ano, práci, která vám pomůže svou situaci zlepšit, musíte odvést vy."

Úvodní citát pěkně ilustruje přístup autorky, Sheri van Dijk, k problematice sebepoškozujícího a sebedestruktivního chování. Na jedné straně dává najevo hluboké porozumění vůči všem pocitům člověka, který si jakýmkoliv způsobem ubližuje, na straně druhé mu sděluje, že je to teď především on sám, kdo může ovlivnit jak své prožívání, tak taky své chování a kdo se potřebuje naučit zvládat náročné situace jiným způsobem než doposud. Autorka vychází z poznatků metod dialekticko-behaviorální terapie, jíž se dlouhodobě věnuje a krok za krokem provádí srozumitelným jazykem dospívající čtenáře problematikou sebepoškozování. V úvodu knihy stručně a citlivě vysvětluje, jak takové chování může vypadat a proč k němu dochází a v navazujících osmi kapitolách nabízí úvahy, praktická cvičení a pracovní listy, přičemž svůj text prokládá krátkými ilustrativními příběhy a vzory toho, jak je možné nabízené listy využít. Zaměřuje se postupně na rozvoj dovedností zvládat náročné situace, stanovovat si cíle, nabízí řadu metod práce s tělem a emocemi (relaxace, všímavost, alternativní vzpoura, pojmenování emocí a práce s nimi), inspiruje čtenáře k vytvoření krizového balíčku, přestavuje mu způsoby, jak současný stav či aktuální situaci dále nezhoršovat, pracuje s hodnocením i schopností "nehodnotit", s přijetím reality i vlastních emocí a myšlenek, věnuje se příčinám a dopadu vyhýbavého chování a v závěru neopomene zmínit také složité téma vztahů a nabídnout metody, jak je možné nejen vztahy k druhým, ale i k sobě samému rozvinout a posílit. Na tomto místě považuji za důležité upozornit na fakt, že pokud k sebepoškozování dochází převážně z důvodu složitých mezilidských vztahů, nedokáže knížka samozřejmě reagovat na individuální životní situaci a individuální potřeby jednotlivých čtenářů.

Kniha Nemusíš si ubližovat obsahuje minimum teorie, resp. pouze ta vysvětlení, která dospívajícímu pomáhají pochopit, co se děje v jeho psychice a jakým způsobem je možné vlastní prožívání ovlivnit. Jedná se spíše o rádce plného konkrétních tipů, návodů, metod, postupů, cvičení a úkolů. Obrovskou výhodou knížky je nabídnutí podpory a pomoci (či lépe "svépomoci") těm dospívajícím, kteří nemají (z jakýchkoliv důvodů) svého terapeuta a chtějí se tématu sebepoškozování věnovat sami. Tento fakt ale zároveň naznačuje, že projít postupně všemi kapitolami a něco reálně změnit nebude vůbec snadné, bude to chtít dost času a úsilí a bude to vyžadovat od dospívajícího i určitou vnitřní disciplínu. Z tohoto důvodu si ji dokážu představit spíše v rukou středoškoláků či starších dospívajících. Věřím, že knížka Nemusíš si ubližovat může být prospěšná, ačkoliv nenahradí terapeutická sezení. Jak vyplynulo z předchozího textu, není tato publikace určena jen k přečtení, nýbrž jde o jakousi formu pracovního sešitu, který je využitelný také pro psychology, psychiatry, pedagogy, psychoterapeuty či pracovníky s mládeží. Ideální využití tohoto rádce si dokážu představit v rámci terapie (či jako doplněk k terapii), popř. klidně i jako sebe-rozvojovou publikaci pro dospělé, pokud si odmyslí primární zaměření na sebe-ubližující chování, popř. si uvědomí, že se i v jejich chování či vztazích objevují určité sebe-destruktivní tendence, jimž by chtěli lépe porozumět. Autorka je specialistkou na dialekticko-behaviorální terapii a dlouhodobě se snaží pomáhat lidem se zvládáním emocí a dosažením trvalé vnitřní pohody. Knížka je bez ilustrací, obsahuje 175 stran a nechybí jí ani odkazy na zdroje a související literaturu v češtině.

                                                                                                                                         Mgr. et Mgr. Eva Martináková