Odolné dítě. Výchova k psychické odolnosti, samostatnosti a vytrvalosti. P. Koucká

24.01.2022

Kniha: Odolné dítě. Výchova k psychické odolnosti, samostatnosti a vytrvalosti. Portál, 2021

"Rodiče se trápí, když se jim nedaří zajistit pro své děti ideální podmínky. "A vy připravujete dítě do ideálního světa?" ptávám se... Děti nepotřebují ideální podmínky, potřebují naši podporu, aby si poradily s podmínkami reálnými. Nepotřebují, abychom řešili jejich problémy, potřebují naši důvěru, že to zvládnou vlastními silami".

Čtenář, který souzní s výše citovanými slovy Pavly Koucké, nebo je o nich ochoten alespoň přemýšlet, je přesně tím člověkem, kterého se autorka snaží ve své knize oslovit a podpořit. Tím nejpodstatnějším ve výchově odolných dětí jsou dle jejího názoru vyrovnaní a milující rodiče, kteří si na své dítě jsou ochotni udělat čas. Těm přináší ve své nové knížce řadu zajímavých myšlenek, tipů i konkrétních doporučení. Autorka pracuje jako psycholožka v azylovém domě pro matky s dětmi a kromě toho má také soukromou praxi. V Portále jí vyšly už dříve knihy Zdravý rozum ve výchově (2014) a Uvolněné rodičovství (2017), je spoluautorkou publikace Výchova láskou (2012) a autorkou řady odborných i populárně-naučných článků. V neposlední řadě je také sama matkou tří dětí.

V publikaci Odolné dítě se Koucká ve 12 kapitolách zaměřuje na vysvětlení pojmu psychická odolnost, význam stresu v lidském životě, na to, jak tělo (pohyb, strava, otužování apod.) ovlivňuje psychickou pohodu, věnuje se tématu emocí (strachu, hněvu, hrdosti), vlastností, schopností a dovedností, morálky a svědomí, dále pak mezilidským vztahům, dětské hře, pohádkám, médiím, výchovným metodám (odměny, tresty, pozornost) i tématu agresivity a drsnosti světa (včetně smrti a loučení). Velmi dobrá je kapitola věnovaná zažívání pocitu viny a utváření svědomí. Kniha je psána srozumitelně a teoretická tvrzení jsou dokreslována krátkými a dobře zvolenými příběhy ze života. Členění textu (včetně kratičkých přehledových tabulek či shrnutí) je něčím, co se autorce skutečně vydařilo. Nechybí pečlivé vysvětlení toho, co se děje v lidském těle a psychice, odkazy na výzkumy a zdroje autorčiných tvrzení (včetně stručných popisů různých teorií), ale ani praktické tipy pro rodiče, kterých je v knize opravdu velké množství. Orientaci v textu usnadňují i zvýrazněná slova či hlavní myšlenky.

Zbytečně zdlouhavá mně osobně připadá pouze kapitola věnovaná pohádkám, kdy autorka podrobně popisuje vliv jednotlivých pohádek na utváření osobnosti dítěte a vychází přitom z psychoanalytických teorií, tudíž předkládá čtenářům tvrzení, která jsou občas obtížně (pokud vůbec) zdůvodnitelná. Samotný význam pohádek pro utváření dětské psychiky je nezpochybnitelný a dobře uchopený, ale nemohu se zbavit dojmu, že méně by zde znamenalo více. Co oceňuji velmi, jsou konkrétní tipy pro rodiče, jak postupovat, reagovat, jak vést či motivovat dítě, jak pracovat s dětskými emocemi a rozvíjet samostatnost už od raného věku, ale jak při tom všem nezapomínat ani na sebe a nečinit z dítěte "střed světa". Díky pečlivému výběru témat je kniha aktuální, praktická, čtivá a má dobrý potenciál oslovit nejen rodiče, ale i pracovníky v oblasti školství a výchovy.

                                                                                                                                            Mgr. et Mgr. Eva Martináková