Okamžitá pomoc proti úzkosti pomocí KBT, mindfulness a relaxace. Rick Hanson, Matthew McKay a kol.

30.01.2023

Kniha: Okamžitá pomoc proti úzkosti pomocí KBT, mindfulness a relaxace. Portál, 2022

Patříte měli lidi, kteří se potýkají s dlouhodobými úzkostmi, obavami či pochybnostmi o sobě? Pokud ano, tak vás možná tu a tam napadne myšlenka, že jste na své nepříjemné pocity sami, že byste se jich rádi zbavili, ale nevíte jak, že byste potřebovali někoho, kdo by vám s nimi pomohl, kdo by vás naučil přemýšlet jinak a díky tomu se také jinak cítit. Možná jste i leccos zkoušeli, leccos si studovali na internetu, ale stále to nějak není ono. Co kdybych vám řekla, že se někde sešla skupina odborníků, mezi nimiž jsou kliničtí psychologové, psychoterapeuti, neurovědci, autoři knih, profesoři psychologie a další pracovníci pomáhajících profesí, k nimž se přidala navíc ještě knihovnice s řadou odkazů na odbornou literaturu a výzkumy a všichni tito lidé se vám rozhodli věnovat a poradit vám? Byli byste rádi? Něco takového se totiž stalo. Celkem 9 odborníků výše popsaných profesí, zabývajících se dlouhodobě tématem úzkosti, se sešlo, aby dali dohromady 40 vyzkoušených, osvědčených i vědecky podložených postupů, které vám mohou pomoci se s úzkostnými myšlenkami vyrovnat a naučit se je vnímat jako nepříjemnou součást života, která vás ovšem nemusí ovládat v takové míře, jak tomu bylo doposud.

Tým devíti autorů sestavil příjemnou a srozumitelně sepsanou publikaci o cca 110 stránkách textu a shromáždil v ní mnohaleté zkušenosti z praxe, čerpající z technik kognitivně-behaviorální terapie, z poznatků mindfulness a relaxace. Čtenář má možnost se krok za krokem naučit nejprve zklidnit, a poté se postupně věnovat technikám zaměřeným na zvládání úzkostných myšlenek a obav. Ačkoliv je kniha dobře využitelná jako sbírka konkrétních technik pro psychology a psychoterapeuty, je primárně určena čtenářům bez psychologického vzdělání, takže je psána srozumitelně, jednoduše, obsahuje jen to nejnutnější množství teoretických informací a zaměřuje se cíleně především na praktická cvičení a postupy. Může velmi dobře sloužit jako doplněk pro ty čtenáře, kteří docházejí na psychoterapeutická sezení, ale kromě toho může přinést hodně užitku i lidem, kteří odbornou pomoc nemají a rádi by se pro sebe pokusili udělat něco sami.

V první části nabízí autoři čtenářům deset jednoduchých technik pro okamžité zklidnění s pobídkou, aby si našli ty, které jim vyhovují a klidně pokročili k další části knížky, kde je čekají techniky pro práci s vlastními úzkostnými myšlenkami a obavami, s relaxačními technikami i pokročilejšími a dle autorů velmi efektivními technikami, kterým se čtenáři mohou věnovat dlouhodobě. Jednotlivým technikám jsou věnovány vždy 2-3 stránky v knize, přičemž každá z nich začíná krátkým textem věnovaným teorii (Co je třeba vědět) a přechází k praktickému cvičení (Co dělat). Některé kapitoly jsou rozšířeny ještě o doplněk (Další nápady). Výhodou knížky je, že na sebe jednotlivé techniky přímo nenavazují, a proto si čtenář může vybrat ty, jež jsou mu blízké. Dobré je ovšem postupovat od úvodního zklidnění postupně k technikám komplexnějším či dlouhodobějším. Pomineme-li pár překlepů či stylistických zaškobrtnutí v textu, jde o velmi zdařilou sbírku cvičení, která může oslovit jak čtenáře, kteří by se rádi věnovali sami sobě, tak i odborníky pracující s úzkostnými lidmi. Vzhledem k nárůstu úzkostných poruch u populace v posledních letech jde o publikaci velmi užitečnou. Kladně hodnotím i závěrečný přehled doporučených knih věnovaných pozitivnímu myšlení, zvládání emocí a práci s úzkostí, jež vyšly v nakladatelství Portál v posledních letech.

                                                                                                                                     Mgr. et Mgr. Eva Martináková