Partnerské vztahy a pornografie

20.08.2019

Jak může ovlivnit snadný přístup k pornografii partnerské vztahy i sexuální prožívání jedince

Snadná dostupnost všeho možného, důraz na krásu těla, snaha druhými manipulovat, ovládat jejich nakupování, myšlení, názory, chování i pocity, touha mít všechno hned bez námahy, bez práce, bez čekání a bez odříkání, přání nenechat se omezovat a cokoliv si zakazovat. To jsou mimo jiné znaky doby, v níž žijeme. Nové technologie i média nám přinášejí spoustu pozitiv, možností, otevírají řadu dveří, o kterých se nám v minulosti ani nesnilo. Kromě nich s sebou ale nesou i svá rizika, a to zvláště pro dospívající generaci, jejíž pohled na svět, očekávání, názory, hodnoty, ale i schopnost překonávat překážky a navazovat mezilidské vztahy se teprve utvářejí.

Vlastní i společně s partnerem prožívaná sexualita je velmi citlivou oblastí, v níž by mnoho dospělých přiznalo nějaký větší či menší problém, trauma z dětství či pozdější doby, nějakou nejistotu, nespokojenost, nenaplněnost, nebo obavy. Je to křehká sféra, která se utváří od raného dětství, v kontaktu s rodiči a sourozenci, pozorováním druhých, uvědomováním si svého těla a svého já, svých potřeb i potřeb druhých lidí. Je to oblast života, do níž člověk v ideálním případě vplouvá postupně s důrazem na lásku, vztah a zodpovědnost a v níž potkává někoho, komu může důvěřovat. Ponechme teď stranou následky různých traumat v této oblasti a podívejme se přímo na to, jaký vliv má na utváření sexuálního cítění a sexuální touhy podle řady nedávno zveřejněných dlouholetých výzkumů sledování pornografie.

Sexuální akt je o vztahu dvou lidí, o komunikaci, o nutnosti se přizpůsobovat, brát vážně přání a potřeby druhého člověka, o zapojení celého těla, o aktivitě. Kdo je duševně zdravý, žije sexuálním životem a zná jeho reálnou podobu, ten je většinou schopen vnímat rozdíly mezi občas shlédnutou "porno-pohádkou" a realitou a tato zkušenost jej neohrozí. Problém nastává tehdy, pokud se s pornografií dostává do kontaktu dospívající člověk, který nemá vlastní sexuální zkušenosti, nebo pokud se ze sledování pornografie stává pravidelné "hobby". Proč? Z mnoha důvodů. V mladém člověku bez zkušeností vzniká velmi rychle představa, že to, co vidí na obrazovce, je normál, standard, že takto to funguje (např. že určitá aktivita muže povede k určité reakci ženy). Mladý člověk si utváří představu o tom, jaké by mělo být tělo ženy či muže, jaké by měly být jeho reakce či výkonnost. Řada mladých mužů, kteří byli "odkojeni" pornografií přiznává, že reálný sexuální styk pro ně byl zklamáním. Byl příliš náročný, vzrušení nebylo takové, jak si představovali, reakce partnerek neodpovídala jejich očekávání, leccos je rušilo, nebo jim vyloženě vadilo, zažívali obavy. Řada (často mladých) partnerek těchto mužů udává, že se jim často nelíbily požadavky, které na ně muži měli, a že se jim často přizpůsobovaly jen proto, aby nevypadaly příliš "chladně", nezkušeně, nebo aby o své partnery nepřišly. Často udávaly, že by potřebovaly více romantiky, porozumění a výrazně jemnější zacházení.

Dalším rizikem, které sledování pornografie přináší, je fakt, že člověk potřebuje stále víc. Zatímco na začátku zažívá člověk vzrušení třeba při pohledu na část odhaleného lidského těla, postupem času si mozek na tento druh vzrušení zvyká a přestává reagovat (vylučovat tělu tak příjemný dopamin). Sleduje-li někdo opakovaně stejnou pornografickou scénu, vzrušení se přestává dostavovat. Mozek se tak chrání před přílišnou stimulací (nabuzením). Je to podobné jako u závislosti. Člověk potřebuje postupem času více a více, něco neobvyklého, více specifického, popř. brutálnějšího, aby se vzrušení vůbec dostavilo. Dochází k narůstání tolerance. Zpočátku se vzrušení objeví rychle a člověk může rychle a bez námahy dospět i k uspokojení. Časem mozek reaguje méně výrazně a mohou se začít projevovat problémy i v sexuálním životě s reálným partnerem, nezřídka provázené oddálenou ejakulací nebo impotencí, snížením citlivosti penisu či neschopností dosáhnout erekce s reálným partnerem. Mladým mužům hrozí, že budou upřednostňovat rychlé uspokojení bez námahy, protože jim reálné vztahy budou připadat příliš náročné, složité či nudné. Pornografie, která se tváří jako něco, co člověku přinese potěšení, jej postupem času připraví paradoxně právě o schopnost potěšení zažívat. Italští vědci hovoří o tzv. "sexuální anorexii", která se objevuje po hojném sledování porna. Sledovaných 2800 mladých mužů, kteří se pornu začali věnovat kolem věku 14 let, dospělo kolem svého 25. roku života k tomu, že už je nic nepřekvapí. Kromě toho, že klesá jejich libido (sexuální touha), přestávají být schopni erekce. Ztrácí se motivace, vůle, prohlubují se problémy v sociálních vztazích i vztazích partnerských.

Stejně jako u hojného hraní počítačových her se člověk ve virtuálním světě pornografie stává někým jiným. Na chvíli to může být příjemný únik. Dlouhodobě je zde ovšem riziko, že nás virtuální svět okouzlí a pohltí natolik, že ztratíme schopnost reálně žít, navazovat hlubší vztahy, že ztratíme citlivost vůči druhým lidem a touhu po tom, být s nimi, že svůj mozek tak zaplavíme svou vlastní hormonální "drogou", až vůči ní "otupí" a my pomalu ztratíme schopnost své potěšení vnímat. Ze své praxe poradenského psychologa vím, že časté sledování pornografie může narušovat i dlouhodobé a stálé partnerské vztahy. Mladým lidem navíc hrozí to, že se nenaučí navazovat a udržovat blízké vztahy s druhými lidmi a že se u nich nerozvine touha po tom, něco si dokazovat, o něco usilovat, za něčím si dlouhodobě jít. Že nerozvinou ani svou vůli, ani své schopnosti. Hrozí jim ale hlavně to, že budou chtít zažívat okamžitý úspěch či uspokojení bez námahy a nenaučí se dávat, ale pouze brát a požadovat. Pokud vás toto téma zaujalo, doporučuji vaší pozornosti knížku Odpojený muž, kde najdete řadu dalších informací i odkazů na vědecké výzkumy v této oblasti.

                                                                                                              Mgr. et Mgr. Eva Martináková