Perfektně skrytá deprese. Smutek maskovaný perfekcionismem. M. R. Rutherford

17.06.2022

Kniha: Perfektně skrytá deprese. Smutek maskovaný perfekcionismem. Portál, 2022

M. R. Rutherford je americká klinická psycholožka, která se při své práci hodně zaměřuje na destigmatizaci duševních poruch. Věnuje se mimo jiné dobrovolnické práci, osvětě, je blogerkou a známou autorkou podcastů týkajících se duševního zdraví. Ve své knize Perfektně skrytá deprese shrnuje své myšlenky a zkušenosti z práce s lidmi, kteří kvůli vlastním sklonům k perfekcionismu nežijí autentický a spokojený život. Tito lidé jsou také cílovou skupinou, na kterou se při psaní své publikace i v řadě článků a nahrávek přímo obrací. Ačkoliv v úvodu své knihy Rutherford zmiňuje, že by mohla sloužit také terapeutům či rodičům mladých lidí, jejichž život vypadá sice navenek úspěšně, ale ve skutečnosti jsou tito lidé vnitřně nespokojení a smutní, oslovuje v ní od začátku do konce výhradně ty jedince, kteří si uvědomují, že je jejich sklon vypadat neustále před sebou samými i ostatními dokonale vnitřně ničí a přivádí ke stále výraznější osamělosti.

Dá se říct, že jde o jakousi praktickou příručku pro lidi, kteří by rádi žili spontánněji, přirozeněji a svobodněji. Má celkem tři části, v nichž se autorka nejprve pokouší vysvětlit, co to je "perfektně skrytá deprese" (dále jen PSD), odkud pramení, jak je možné ji poznat, od čeho je třeba ji odlišit apod. Součástí třetí kapitoly této části je i sebehodnotící dotazník pro posouzení míry PSD u jednotlivce. Autorka zde uvádí, že PSD není psychickou poruchou a není ani diagnózou, ale právě ve vymezení toho, čím PSD skutečně je, vnímám největší slabinu publikace. Slovo "deprese" je zde z mého pohledu výrazně matoucí a ač se autorka raduje z toho, že zavedla nový pojem, který se rychle rozšířil a vzbudil zájem veřejnosti, její nadšení osobně nesdílím. Nicméně budeme-li vnímat pojem PSD jako perfekcionismus, který může mít různé příčiny jak v dědičnosti (kterou autorka nezmiňuje) tak ve zkušenostech, prožitcích, blízkých vztazích apod., můžeme v knize najít podnětná zamyšlení, příběhy, vysvětlení, cvičení apod. Většinu z cvičení vnímám jako bezpečné pro jednotlivce bez terapeutické podpory, nicméně byla bych opatrná a ráda bych čtenáře laiky povzbudila k tomu, aby se nepouštěli do cvičení, z nichž mají obavy nebo se při nich vrací do negativních a bolestných zážitků z minulosti. Růžná cvičení a praktické postupy jsou hlavním obsahem druhé části, v nichž autorka popisuje pět fází uzdravení. Třetí část obsahuje rady, jak zachovat nový stav, k němuž se čtenář dopracoval a jak se nevracet ke starým vzorcům chování.

Považuji za podstatné zmínit, že záměrem autorky nebylo předložit čtenářům text k přečtení a přemýšlení, ale publikaci, s níž je třeba aktivně pracovat. Ke změně je dle jejích slov nutné věnovat se vlastním tempem tzv. "zamyšlením" což jsou konkrétní na sebe navazující cvičení. Mnohá z nich jsou navzdory časové náročnosti inspirativní a zajímavá, stejně jako některé myšlenky, které autorka čtenáři předkládá. Nebýt určité pojmové nejasnosti, "propletenosti" příčin, důsledků, poruch a normality, líbila by se mi tato publikace s rozsahem přibližně 200 stran více. I takto ji ale vnímám jako zajímavou a přínosnou pro každého, kdo by si rád uvědomil, že jeho sklon k perfekcionismu není jeho vlastní volbou, ale má jak své příčiny, tak taky vývoj, který může být pozitivní. Knížka přináší naději, že je možné se od vnitřního i vnějšího "kritika" osvobodit, projevit vlastní zranitelnost a navázat díky tomu bližší vztahy s druhými lidmi. A to považuji za zásadní a smysluplné.

                                                                                                                             Mgr. et Mgr. Eva Martináková