Pod nohama cítíš stébla trávy. Příběhy pro imaginaci a autogenní trénink. Else Müller

23.01.2021

Kniha: Pod nohama cítíš stébla trávy. Příběhy pro imaginaci a autogenní trénink. Portál 2020

Menší, úzká a graficky velmi příjemně zpracovaná knížka Pod nohama cítíš stébla trávy vyšla v nakladatelství Portál v roce 2020 poprvé. Její autorkou je německá terapeutka z Frankfurtu nad Mohanem Else Müller, jejíž styl psaní mohli čtenáři poznat v oblíbené knížce Příběhy z měsíční houpačky (Portál 2016, 4.), v níž autorka přináší rodičům příběhy pro předčítání dětem. I v knížce Pod nohama cítíš stébla trávy jsou krátké texty určené k předčítání, tentokrát ovšem nejen dětem, nýbrž především dospělým. Při jejich sestavování vycházela Else Müller ze svých zkušeností terapeutky. Vedla kurzy meditace, relaxace, dechových cvičení, jógy, bioenergie a autogenního tréninku, při nichž řízenou imaginaci hojně využívala.

Knížka je rozdělena do 4 větších částí. V té první se autorka věnuje tématu stresu, jeho dopadu na člověka a významu fantazie a autogenního tréninku pro jeho zvládání. Tato část tvoří jakýsi teoretický úvod knížky, v němž Else Müller vysvětluje, k čemu má publikace sloužit, co v ní čtenář najde a jak ji používat. Zdůrazňuje zde prožitek "sbližování", který má být posilován právě předčítáním příběhů blízkému člověku. Vysvětluje, jak jsou do textu začleněny části autogenního tréninku a jak jsou označena místa, která mohou oslovit naše nevědomí. (Zde bych dodala, že dle mého názoru to, co konkrétně osloví nevědomí člověka či jeho zkušenosti a prožitky nelze předem odhadnout a obecně vymezit. Člověk využívající knížku v rámci terapie by si toho měl být vědom a měl by být připraven s tím pracovat.) Dále autorka seznamuje čtenáře stručně a srozumitelně s fungováním vegetativního nervového systému, možnostmi autogenního tréninku, významem pohádek pro děti, ale i se svými zkušenostmi z kurzů, které vedla a s tím, jak se k příběhům stavěli jejich účastníci.

Hlavní části knihy následují po tomto teoretickém úvodu. Jedná se o příběhy rozdělené tematicky do tří oddílů. Jsou to Cesty do světa fantazie (11 příběhů), Dojmy z cest (41 příběhů) a Cesty do světa pohádek (22 příběhů). Napsat recenzi na příběhy, které mají za cíl oslovit fantazii člověka a rozvíjet jeho představivost, je obtížné či spíše nemožné, protože to, jak budou na koho působit, je individuální. Jinak budou působit na čtenáře, jinak na naslouchajícího, jinak na muže, ženy či děti a rozdíl bude i v tom, jak se propojí se zkušenostmi jedince. Pro mě osobně byla příjemná první a třetí skupina příběhů, kterou jsem využívala asi jako řada jiných lidí tak, že jsem si příběh přečetla a následně se ponořila do své fantazie a nechala jej tam rozvinout (nebo zaniknout). V nejrozsáhlejší části Dojmy z cest mě stále znova napadalo, že jde o krásné příběhy pro člověka, který popisovaná místa (Benátky, Marakéš, ostrovy v Dalmácii, Káhiru, Nil, Koptský klášter apod.) navštívil. Bez této zkušenosti pro mě bylo vytváření určitých představ (tvarů, vůní, zákoutí apod.) obtížné a mému prožívání vzdálené, což bylo podpořeno také tím, že jsem byla čtenářkou příběhů a ne tím, komu byl příběh předčítán.

Každopádně jde o inspirativní knížku a jakousi pokladnici příběhů, z nichž si každý vybere ty, které jej osloví, při nichž se dokáže uvolnit a nechat odplynout napětí ze svého těla, starosti i myšlenky a o to autorce knihy jde. Je možné ji použít pro sebe či partnera i v rámci terapie či nácviku relaxace.

                                                                                                                  Mgr. et Mgr. Eva Martináková