Posedlost láskou a jiná znepokojivá odhalení. Frank Tallis

28.12.2019

Kniha: Posedlost láskou a jiná znepokojivá odhalení. Portál, 2019

Zajímáte-li se o psychologii, duševní děje či poruchy, popř. o partnerské vztahy a milujete-li přitom beletrii, bude Posedlost láskou a jiná znepokojivá odhalení knihou, kterou poté, co se do ní začtete, budete mít problém odložit z ruky. Frank Tallis ve svých šedesáti letech rozhodně není spisovatelským nováčkem. Má za sebou jak publikování odborných psychologických textů a přednášení na Institutu psychologie a neurovědy na King´s College v Londýně, tak i řadu populárně-vědeckých publikací a románů. Je autorem, kterému se bravurně daří skloubit odborné vědomosti a zkušenosti z praxe klinického psychologa s poutavě a srozumitelně napsanými životními příběhy. Je jen na čtenáři, jestli se pouze pomyslně "sklouzne" po vlně příběhu, nebo se zanoří do hlubších myšlenek a úvah, jimiž autor své příběhy nenuceně prokládá.

V knize Posedlost láskou bude čtenář spolu s autorem a hrdiny dvanácti příběhů balancovat na tenké hraně mezi tím, co je v lásce normální a tím, co už zamilovanému člověku či objektu jeho touhy může způsobovat nemalé potíže, či v nich probouzet skutečné duševní i fyzické utrpení. Tallis nás provede zákoutími lidské duše jak ve chvílích hluboké zamilovanosti, tak i v okamžicích nereálných naivních očekávání, hlubokých ztrát, či patologie. Ukáže nám, že láska je pro lidské štěstí nezbytná a odhalí nám své hrdiny (i nás samotné) v jejich zranitelnosti a zoufalství.

Co je pozoruhodné a mně osobně velmi sympatické, je způsob, jakým autor přistupuje ke všem příběhům a jejich protagonistům. Odhaluje nám i temná zákoutí lidské psychiky, lidská selhání, negativní myšlenky a projevy duševních poruch, ale všechno je předkládáno s hlubokou pokorou autora v pozici psychoterapeuta, pochopením toho, že hranice mezi normálním a "nemocným" prožíváním a chováním je stejně tenká, jako hranice mezi normálním a patologickým truchlením po ztrátě blízkého a milovaného člověka. I když Tallis v řadě svých příběhů přiznává otevřeně své obavy z dalšího vývoje situace, i chyby, kterých se při sezeních se svými klienty dopustil, nikdy nekritizuje své klienty, nehodnotí jejich myšlenky či chování, neodsuzuje nic, s čím se mu svěří, ale dává najevo přijetí a skutečnou otevřenost vůči všemu, co se děje v jejich nitru. Pokud se čtenář (byť jen částečně) identifikuje s některou z osob, jež v příbězích vystupují, může prožívat prostřednictvím knížky přijetí, vysvětlení svého prožívání i uklidnění.

Spolu s autorem se čtenář seznámí s případem, kdy se žena zamiluje do muže a věří tomu, že on ji také miluje, ačkoliv tomu nic nenasvědčuje, s psychickými problémy po smrti milované osoby, s příběhem o zničující žárlivosti, závislosti, touze po romantické lásce i narcistické zahleděnosti do sebe samotného. Nemine jej ani příběh pedofilní podoby lásky. Na své si přijdou jak milovníci beletrie, tak také psychologové a psychoterapeuti, protože literárně zpracované příběhy jsou protkány psychoterapeutickými postřehy a úvahami. Díky nim mají vedle toho, že rozkrývají hloubku lidského trápení souvisejícího s láskou, také hloubku, jež paradoxně spočívá se schopnosti autora poskytnout čtenáři odstup a nadhled, možnost nevidět jen samotnou linii příběhu, ale i její pozadí, možné příčiny či důsledky, jichž si protagonista příběhu ani čtenář nemusejí být vědomi. Posedlost láskou je knížkou, která rozhodně stojí nejen za přečtení, ale i za přemýšlení a může tak oslovit jak laickou veřejnost, tak i odborníky z oblasti psychologie, popř. lidi se zájmem o tento obor. 

                                                                                                       Mgr. et Mgr. Eva Martináková