Překonávání traumatu. Pracovní sešit pro terapeuty i klienty.

02.01.2024

Kniha: Překonávání traumatu. Pracovní sešit pro terapeuty i klienty. Portál, 2023

Traumatizovaným lidem nepomůže, budou-li muset popisovat svůj životní příběh a traumatické události, ani to, budou-li pouhými příjemci terapie, při níž o nich budou rozhodovat jiní. Popisováním minulých událostí dochází u traumatizovaných osob často k retraumatizaci a "zaplavení" vyvolanými emocemi a při postupu, kdy terapeut rozhoduje o klientovi, dochází opětovně (stejně jako v čase traumatizujících událostí) k tomu, že je člověk zbaven moci a možnosti volby. Proto potřebují traumatizovaní lidé především nejnovější informace o traumatu a jeho vlivu na tělo a mozek. Při zotavování se z důsledků traumatu je pro ně často snadnější důvěřovat informacím než důvěřovat člověku. Získané informace jim pomohou lépe pochopit vlastní reakce a dají možnost spolurozhodovat o tom, kudy se mohou vydat a co chtějí vyzkoušet na své vlastní cestě k uzdravení.

Tak nějak by se dalo shrnout hlavní přesvědčení autorky, psychoterapeutky a klinické psycholožky Janiny Fisher, jež patří mezi uznávané odbornice na léčbu traumatu. V roce 2023 jí vyšla v nakladatelství Portál výborná publikace Překonávání traumatu, která je českým překladem původního titulu Transforming the living legacy of trauma, vydaného o pouhé dva roky dříve. Dle svých vlastních slov vychází Fisher ve své terapeutické práci z nejnovějších neurobiologických poznatků o fungování traumatizovaného mozku a ze zkušeností dvou nejvlivnějších průkopníků v oboru: Judith Herman a Bessela van der Kolka. Kniha začíná představením hlavních východisek, jež jsem si dovolila shrnout v úvodu a jež se táhnou celou publikací jako pomyslná "červená nit" a pokračuje důležitými tipy pro terapeuty, jak publikaci používat (mj. např. tip, že není nutné procházet kapitolami postupně, ale je důležité reagovat na aktuální potřeby klienta, že je možné určité části přeskočit a ty, které jsou pro něj důležité, naopak procházet opakovaně či dlouhodobě). V osmi kapitolách publikace nesoucí v českém překladu podtitul Pracovní sešit pro terapeuty i klienty se postupně seznámíme s dopadem traumatu na mozek, s tím, jak nám určité reakce pomohly náročné situace přežít, jak je možné najít cestu ven ze sebedestruktivních vzorců zvládání, jaký vliv měla na naše prožívání citová vazba k pečující osobě, co je to disociace či fragmentace a k čemu slouží a v neposlední řadě také to, jak je možné se z důsledků traumatizujících událostí uzdravit a přejít od minulosti k přítomnosti.

Jak čtenář prochází jednotlivými kapitolami, naráží na zřetelně označené odkazy na pracovní listy, jež může využít. Za velké plus publikace považuji to, že pracovní listy bezprostředně nenásledují text, v němž jsou zmiňovány, ale jsou umístěny často po dvou, třech či čtyřech s odstupem, takže je každý z nich na samostatné stránce, což výrazně usnadňuje případné kopírování pro potřeby využití těchto listů jak pro klienta samotného, tak i v rámci terapie a zároveň je díky tomuto uspořádání zachována souvislost textu. Pracovních listů je celkem 26, ovšem jak už bylo zmíněno výše, může čtenář využít klidně jen některé z nich (a to i opakovaně), jelikož na sebe nenavazují. I toto považuji za výhodu, stejně tak jako velmi dobré grafické zpracování knihy a věcné, souvislé, logické a srozumitelné vyjadřování autorky. Dle mého názoru je kniha cennou sbírkou promyšlených, praxí ověřených a velmi dobře použitelných metod a postupů práce s emocemi, myšlenkami i projevy chování nejen lidí po prožitém traumatu, ale všech lidí, kteří si uvědomují, jak je ovlivnilo dětství, dospívání a vztahy s blízkými osobami a kteří by chtěli svým reakcím lépe porozumět či je proměňovat. Jedná se tedy zároveň i o seberozvojovou publikaci s přesahem do každodenního života. Jinými slovy jde o cennou příručku nejen pro psychology, psychoterapeuty, psychiatry a osoby, jež si uvědomují či tuší, že v minulosti prožívaly traumatizující události, ale současně také o srozumitelnou a praktickou publikaci pro každého, kdo se zajímá o fungování a vývoj mozku, zvládání náročných životních situací, psychické zdraví i seberozvoj.

                                                                                                                                           Mgr. et Mgr. Eva Martináková