Přerámování v terapii. Umění vidět jinak. Mark Tyrrell

03.04.2019

Kniha: Přerámování v terapii. Umění vidět jinak. Portál, 2019

Populárně naučná knížka Přerámování v terapii je první knihou Marka Tyrrella, přeloženou do češtiny. U nás poměrně neznámý britský autor působí jako psychoterapeut a hypnoterapeut, pořádá přednášky a vzdělávací kurzy, je autorem velkého množství článků pro širokou veřejnost a kromě toho se věnuje také různým internetovým projektům. Ačkoliv anglické titulky mnoha jeho článků skrývají ve svém názvu formulace typu "Tři kroky k..." nebo "Tři cesty k..." a svádějí tak k obavě, že nabízejí tzv. "laciné" návody, jak se rychle zbavit problémů a získat duševní rovnováhu, tenká publikace Přerámování v terapii je knížkou plnou zajímavých a praktických postřehů z psychoterapeutické praxe jej samotného, i jeho spolupracovníků.

V první části své útlé a srozumitelně napsané knížky o 110 stranách vysvětluje Tyrrell principy přerámování, zdůrazňuje nutnost navázání dobrého a důvěrného vztahu mezi terapeutem a klientem, který je základem úspěšné terapie a který se snadno naruší tím, že terapeut se svým klientem nesouhlasí, nebo se jej snaží logicky přesvědčit o tom, že jeho náhled na svět a určitý jeho problém je "špatný" a je třeba, aby klient začal přemýšlet jinak. Zdůvodňuje, že využívání metafor v rámci přerámování obchází logický odpor v klientovi a jeho obrany, nenarušuje vztah s ním, protože zdánlivě nereaguje přímo na to, o čem klient hovoří a přesto či právě proto mu může pomoci vnímat jeho problém z jiné perspektivy.

V druhé části knížky nabízí autor konkrétní metafory a příběhy pro různé situace (úzkost, deprese, závislost apod.). Autor sám si je vědom toho, že popisované postupy nejsou univerzální a je potřeba reagovat jednak přímo na situaci, v níž se klient nachází, ale kromě toho také pokud možno mluvit jeho jazykem, vypozorovat klientův způsob uvažování, navázat na něj a hledat metafory z oblasti jeho zájmu. Cenný je fakt, že kromě postřehů z praxe, co je dobré dělat, na co se zaměřit a jak postupovat, nám Tyrrell předkládá také varování, čemu se vyhnout, na co si dát pozor, jak nereagovat.

Kniha Přerámování v terapii není manuálem, nabízejícím konkrétní postupy, které by čtenář přebral a okamžitě prakticky použil, ale spíše knížkou, která nastiňuje jeden ze způsobů práce s klientem, ukazuje možnou cestu, zaměřuje se na tak potřebné "souznění" mezi terapeutem a jeho klientem a toto souznění se snaží chránit a rozvíjet. Některé z popsaných metafor jsou čtenáři hůře srozumitelné bez důkladné znalosti konkrétního klienta a jeho situace, ale princip, který se Tyrrell snaží popsat a předat dál, vnímám jako cenný a přínosný. Výstižně a přitom stručně popsané je i závěrečné připomenutí pro psychoterapeuty v praxi. Dle mého názoru by knížka mohla být dobrou inspirací pro studenty psychologie, pedagogických oborů, kouče, psychology, psychiatry i psychoterapeuty.

                                                                                                             Mgr. et Mgr. Eva Martináková