Psycholožky v županu. 10x neformálně o duševním zdraví

25.04.2024

Název knihy: Psycholožky v županu. 10x neformálně o duševním zdraví. Portál, 2024

Autorky: Tereza Beníčková, Karolína Peruth

Otevřete-li knížku Psycholožky v županu, budete před sebou mít v deseti kapitolách nabídku "podcastového povídání na papíře". Obě autorky vám budou psanou formou srozumitelně a lidsky vyprávět o různých oblastech lidského života, o tom, co mnoho z nás trápí, nad čím řada z nás přemýšlí, o tom, jak se můžeme učit zvládat životní výzvy i o tom, jak nás formují náročné události. Prozkoumáte spolu s nimi otázky genderové identity, stigmatu, které bývá často spojováno s duševními poruchami, zamyslíte se nad stereotypem, perfekcionismem, vztahy, ale především nad tím, jak důležité je pro nás péče o duševní zdraví a proč se o tom většina z nás ve školách dříve nic moc nedozvídala.

Každá z autorek napsala část knihy a ve svých názorech a postřezích se pěkně doplňují. Čerpají přitom z výzkumů, odborných teorií, ale také z psychoterapeutického výcviku a vlastní psychologické praxe. V knize vám autorky nabídnou své úvahy, zkušenosti, tipy, cvičení, ale také příběhy a odkazy na řadu dalších zajímavých zdrojů, ve formě různorodých "odlehčení a odměn" na konci kapitol. Tady přicházejí autorky opravdu s pestrou nabídkou dalších aktivit, které bych vám ráda nechala jako překvapení, a proto je nebudu blíže specifikovat. Rozhodně se nebudete nudit. Celá knížka je zajímavě členěna (písmo je mimochodem místy černé a místy růžové), takže se vám v ní bude dobře orientovat a budete mít přehled i o tom, která z autorek psala jaký text.

Publikace Psycholožky v županu má potenciál oslovit všechny zájemce o psychologii či seberozvoj z řad laické veřejnosti, a to především díky své srozumitelnosti a zaměření na aktuální témata. Pokud ji vezme do ruky vášnivý čtenář, může narazit na to, že text knížky není tak "uhlazený", jak tomu u psaných textů obvykle bývá, ale připomíná volnější podcastové povídání, což nevnímám jako problém a souvisí to s tím, co vzniku knížky předcházelo a s tím, čemu se obě autorky věnují. Jako slabinu knížky vnímám řadu překlepů a stylisticky slabších míst. Zasloužila by si ještě kvalitní jazykovou úpravu. Na druhou stranu je pozitivní, že vychází z velkého množství odborných českých i zahraničních zdrojů, jejichž přehled je zařazen v závěru knížky. Své nadšené čtenáře si nepochybně najde.

                                                                                                                                           Mgr. et Mgr. Eva Martináková