Rychlá pomoc pro učitele. 60 řešení náročných situací. Annette Breaux, Todd Whitaker

04.01.2021

Kniha: Rychlá pomoc pro učitele. 60 řešení náročných situací. Portál, 2020

Recenzi na útlou knížku o 175 stránkách bych mohla tentokrát shrnout do tří slov: "Trefa do černého". Nakladatelství Portál vydalo v roce 2020 knížku dvou autorů, Anette Breaux, americké odbornice na současné vzdělávání, jež se zaměřuje především na moderní trendy ve výchově a vzdělávání a zkušeného amerického pedagoga, pedagogického konzultanta, profesora na University of Missoury a emeritního profesora na Indiana State University, který je zároveň také spisovatelem a autorem řady publikací. Od knížky s názvem Rychlá pomoc pro učitele tak můžeme očekávat propojení mnohaletých zkušeností s moderními poznatky o učení, což je také skutečně tím, co v ní čtenář nalezne.

Téma knížky mě zaujalo, ale přistupovala jsem k ní s lehkou nedůvěrou. Jednak jsem pochybovala o tom, že američtí autoři vystihnou 60 témat, která mohou trápit učitele v České republice, a pak také o tom, že budou schopni na tak malém prostoru poskytnout skutečně efektivní, smysluplné a prakticky využitelné rady. S radostí přiznávám, že jsem se už po přečtení první kapitoly autorům začala v duchu hluboce omlouvat a s každou další kapitolou má úcta k nim narůstala. Troufám si jako učitelka a psycholožka, jejíž praxe ve školství přesahuje 25 let, tvrdit, že jsem schopná posoudit, které postupy mohou být efektivní a které jsou prakticky nevyužitelné. Pokud tato publikace nabízí 60 řešení náročných situací pro učitele, můžete se spolehnout na to, že tomu tak opravdu je.

Je rozdělena do pěti logických tematických celků, v nichž se autoři zaměřují na obtížné situace se studenty (vyrušování, odmítání plnit si úkoly, strach z chyb, usínání ve vyučování, výbuchy vzteku, odmítání učitele apod.), obtížné situace s dospělými (negativní spolupracovníci, nezájem rodičů, nesouhlas s vedením, pomluvy kolegů apod.), na řízení třídy (pořádek, klid, žalování, studenti, kteří učiteli brnkají na nervy apod.), na úkoly, které souvisejí s výukou (zahlcení novou technikou, pasivní žáci, příprava dobrého testu, zapomínání naučeného apod.) a konečně i na obtížné situace v pracovním životě (ocenění kolegy, který si to nezaslouží, vliv osobního života na pracovní a obráceně, mimoškolní akce apod.).

Všechny kapitoly jsou stručné, výstižné a na malém prostoru poskytují promyšlené, a hlavně praxí ověřené informace. Jsou rozděleny do tří částí. V první části je čtenáři popsána určitá situace, kterou učitelé často řeší, ve druhé jsou velmi stručné návrhy (ve formě odrážek), co může učitel vyzkoušet a jak je možné se s obtížnou situací vyrovnat a ve třetí části je kratičké shrnutí a pár nejdůležitějších připomenutí. Žádné opakující se pasáže, žádná "slovní vata", žádné zbytečné povídání. Přesto nebo právě proto je text čtivý, trefný, snadno využitelný a zajímavý. Důraz je kladen na profesionalitu učitele a na opravdový zájem o žáky či studenty. Obojí je mi osobně velmi sympatické a odpovídá to jak novým poznatkům z oblasti psychologie, tak i pedagogiky a neurověd. Z toho důvodu bych doporučila knihu opravdu vřele jak studentům pedagogiky, tak i do škol, všem učitelům (obzvláště všem začínajícím) a školním psychologům. Je to materiál, který může studentům pedagogiky hodně pomoci při přechodu do praxe, ale je velmi dobře využitelný i pro učitele, kteří už ve školství pracují delší dobu a potýkají se tam s různými problémy. Jedná se o knížku, která může pomoci vyhnout se syndromu vyhoření, nebo změnit přístup k práci u těch, u kterých se začíná projevovat. Ideální publikace na doplnění školní knihovničky či jako dárek pro čerstvého absolventa pedagogiky, který míří do praxe.

                                                                                                           Mgr. et Mgr. Eva Martináková