Strach z nemocí. Jak mu porozumět a jak ho překonat. Hans Morschitzky, Thomas Hartl.

06.03.2021

Kniha: Strach z nemocí. Jak mu porozumět a jak ho překonat. Portál 2020

Kníha Strach z nemocí je třetím společným dílem dvou rakouských autorů. Hans Morschitzky je klinický psycholog a psychoterapeut, zabývající se hlavně úzkostnými a somatoformními poruchami. V České republice mu vyšly v nakladatelství Portál dvě knihy, a to kniha Když duše mluví řečí těla (2007) a Deset tváří úzkosti (2014). Je autorem řady odborných knih a populárně-naučných publikací. Druhý z autorů, Thomas Hartl, je rakouský spisovatel a žurnalista na volné noze. Publikuje jak sám, tak ve spolupráci s dalšími autory. Při psaní knihy Strach z nemocí bylo cílem autorů vytvořit "rádce pro širokou veřejnost", což se jim dle mého mínění povedlo. Oslovují v ní jak lidi, které trápí nadměrné obavy z nemoci, tak i jejich příbuzné či lékaře a terapeuty, na něž se lidé s těmito obtížemi obracejí. Všem zmíněným skupinám přinášejí řadu zajímavých poznatků, myšlenek a hlavně praktických tipů.

Kniha je rozdělena do tří částí, přičemž první část je věnována popisu různých forem normálního a chorobného strachu z nemocí. Pozornost je zde věnována fobii z nemocí, hypochondrii, hypochondrickému bludu, ale i popírání nemocí, tomu, jak se vyvíjel význam slova hypochondrie, jaký dopad na rozvoj strachu z nemoci může mít současný kult mládí, zdraví, wellness, dobré kondice a výživy, i prodlužování délky života, které bývá spojováno s vyšším výskytem chronických onemocnění. Jsou zde vysvětleny symptomy různých poruch, spojených se strachem z nemoci i jejich možná spojitost s dalšími psychickými poruchami (např. depresí či OCD). V podkapitole Deset tváří strachu z nemoci přinášejí autoři konkrétní životní příběhy, na nichž se snaží poukázat na různé příčiny vzniku poruch u vybraných jedinců. Některá tvrzení ohledně toho, jak porucha u daného jedince vznikla, se mi osobně zdají příliš zjednodušující a nepodložená, bez přihlédnutí k širším souvislostem a dalším vlivům. Zajímavý je ovšem popis různých spojení strachu např. se zhoršujícím se životním prostředím, nekvalitní stravou, strachem z bolesti, z psychické nemoci, ztráty kontroly, duševního či fyzického úpadku, stárnutí apod. Myslím si, že je zde každý vnímavý čtenář konfrontován s otázkami týkajícími se jeho vlastního života, obavami a pohledem na svět a pojem "strach z nemoci" je zde opravu popsán v širších a aktuálních souvislostech.

V druhé kapitole autoři usilují o systematické rozčlenění dvaceti hlavních příčin vzniku obav z nemoci (nedostatek jisté vazby v dětství, trauma v minulosti, nedůvěra v lékaře, učení pozorováním apod.). Jde o zajímavé postřehy, od nichž autoři přecházejí k popisu deseti častých důsledků strachu z nemoci. Řadí sem kromě potřeby opakovaných vyšetření také potřebu ujišťování, vyhýbavé chování, ale i rostoucí napětí v blízkých vztazích apod.

Třetí kapitola přináší psychoterapeutické zkušenosti Hanse Morschitzkého se zvládáním strachu z nemoci, a to formou mnoha myšlenek, podnětů, tipů, konkrétních návodů i zásad úspěšné terapie. Může tak dobře posloužit jak těm, kdo se se strachem z nemocí sami potýkají, tak také jejich blízkým, lékařům a terapeutům, na něž se autoři v knize přímo obrací. V sedmi krocích je zde popsán svépomocný program, který sice v závažnějších případech nenahradí psychoterapii a léčbu, ale může na ni dle slov autorů člověka lépe připravit. Najdeme zde spoustu otázek k zamyšlení, které mohou pomoci strachu z nemoci u konkrétního člověka lépe porozumět, několik dotazníků pro určení druhu strachu z nemoci, možných příčin či důsledků apod. Autoři zde jdou do hloubky a otevírají také existenciální otázky života člověka, které mohou být cenné hlavně v rámci psychoterapeutického procesu. Mimo to zde čtenář najde také informace o tom, co se v jeho těle děje ve chvíli, kdy zažívá strach, jak zvládat pocity viny, jak přijmout nutnou míru životní nejistoty, zvyšovat důvěru ve své tělo, pracovat s představami apod. Celá kniha je ukončena osobním příběhem autora, který sám získal některé zkušenosti popsané v knize při obavách o své zdraví v roce 2007, tedy v roce, kdy začal na knize pracovat.

                                                                                                             Mgr. et Mgr. Eva Martináková