Techniky pro zvládání úzkosti. Tříkrokový program. J. Minden

25.10.2023


Kniha: Techniky pro zvládání úzkosti. Tříkrokový program. J. Minden. Portál, 2023

"Úzkost na vás klade velké nároky a snaží se vás přinutit, abyste žili tak, jak ona píská. Ale čím více budeme svůj život měnit, abychom se jí zavděčili, tím více toho bude po nás chtít. A než nám to dojde, může se náš svět hodně scvrknout."

"Představa, že nejprve musíme úzkost dostat pod kontrolu a teprve poté se můžeme věnovat smysluplným činnostem, je v rozporu s přístupem, který vám pomůže reagovat na úzkost nejúčinnějším způsobem."

Nejen výše zmíněné citáty, ale i řadu dalších zajímavých a užitečných myšlenek k zamyšlení, přináší čtenářům první do češtiny přeložená kniha amerického klinického psychologa a kognitivně-behaviorálně orientovaného psychoterapeuta Joela Mindena, která vyšla nově v nakladatelství Portál. Jelikož se autor specializuje na léčbu úzkostných poruch, přednáší psychologii na Kalifornské státní univerzitě a zároveň je autorem blogu CBT and ME (KBT a já), dostává se čtenáři do rukou knížka, v níž je promyšleně propojena teorie úzkostných poruch a jejich léčba s praktickými poznatky, tipy a cvičeními. Velmi sympatické je srozumitelné sdělování informací, takže člověk nemusí být odborníkem v oblasti psychologie, aby knížce porozuměl a měl z ní užitek. Autor v ní oslovuje každého, kdo chce své úzkosti lépe porozumět a kdo se jí nechce nechat dále ovládat. Neslibuje snadná, rychlá a zaručená řešení (jak by se mohlo zdát po přečtení podtitulu "Tříkrokový program"), ale přináší propracovaný systém, jehož zvládnutí předpokládá u čtenáře určitou míru odhodlání a vytrvalosti. Autor vychází z terapeutické zkušenosti, že pouze postupné změny jsou efektivní a přinášejí skutečnou a dlouhodobou (či trvalou) úlevu.

Knížka je rozdělena do tří hlavních oddílů. V první části se Minden věnuje myšlenkám. Vede nás k tomu, abychom dokázali rozpoznat, zda očekáváme to, co se pravděpodobně reálně stane, nebo naši mysl ovládají tzv. úzkostné fikce, tedy jakési "myšlenkové pasti". Učí nás, jak můžeme přicházející události vnímat realističtěji. V druhé části se autor zaměřuje na naše jednání, na to, proč a jak se snažíme uniknout ze situací, jež nás zúzkostňují a na to, jak si můžeme připravovat realistické plány a učit se úzkost spíše zvládat, než se jí vyhýbat. Nabízí nám také zajímavé behaviorální experimenty (tj. experimenty s chováním v situacích, jež v nás vyvolávají úzkost). Třetí část přináší čtenářům tipy na to, jak můžeme své úzkostné myšlenky rozpoznávat, prověřovat a jak na ně můžeme reagovat. Část tohoto oddílu je věnována také neodbytným myšlenkám, existenciální úzkosti a přijetí určité míry nejistoty, která je v našich životech nutně přítomná. Mimo jiné se v této části knihy autor snaží zodpovědět i nejčastější dotazy lidí, kteří se snaží dostat své úzkostné myšlenky a vyhýbavé chování pod kontrolu.

V knize Techniky pro zvládání úzkosti odkazuje autor čtenáře opakovaně na web s různými pracovními listy, které je možno využít pro zapisování vlastních myšlenek a postupů, pokud ovládáte angličtinu. I bez těchto listů ale obsahuje kniha návod na to, jak provádět nabízená praktická cvičení a pracovat s vlastními obtížemi. Kromě zajímavých myšlenek týkajících se úzkosti je právě praktické zaměření publikace tím, co na ní oceňuji, a to spolu se shrnutím hlavních bodů na konci kapitol. V závěru knihy je k dispozici ještě seznam doporučené literatury v angličtině i češtině, a to jak pro psychology, tak i pro laiky. Velmi dobré je také grafické zpracování knihy, díky němuž má čtenář přehled o nabízených cvičeních, kvalitní překlad a dobrá jazyková korektura.

A na úplný závěr si neodpustím ještě hlavní poselství knihy: "Úspěšné dlouhodobé zvládání úzkosti mnohem více souvisí s odezvou na úzkost než se schopností se úzkosti vyhýbat nebo ji regulovat."

                                                                                                                                                                         Mgr. et Mgr. Eva Martináková