Tohle zvládnu! Psychická odolnost pro děti.

20.05.2024

Název knihy: Tohle zvládnu! Psychická odolnost pro děti! Portál, 2024

Autorky: Caren Baruch-Feldman, Rebecca Comizio

První z autorek, Caren Baruch-Feldman, je americkou klinickou, táborovou a školní psycholožkou, jež se ve své praxi zaměřuje především na zvládání úzkosti a stresu, na školní neúspěch a vzdělávání učitelů, ale třeba také na zdravé hubnutí. Rebecca Comizio, druhá z autorek, působí v Conetticutu a má za sebou rovněž vzdělání v oblasti klinické psychologie a podobně jako její autorská kolegyně je uznávanou školní psycholožkou.

Nakladatelství Portál přineslo v roce 2024 českým čtenářům skvělou publikaci Tohle zvládnu! s podtitulem Psychická odolnost pro děti. Jedná se o knihu adresovanou přímo dětem a dospívajícím (dle mého názoru přibližně na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií), která je krok za krokem provede cestou budování psychické odolnosti a zvládáním náročných životních situací. Autorky pozvou své dětské čtenáře na dobrodružnou plavbu, během níž se mají naučit lépe zvládat různé výzvy. Připravily pro ně zhruba 200 stran zajímavých informací, obrázků, cvičení, pracovních listů, tajenek a kvízů pro lepší sebepoznání. První část je věnována tématu odolnosti a dopadu stresu na lidské tělo. V druhé části autorky seznamují děti s tím, jak se mohou spřátelit se svými emocemi a jakou mají všechny naše emoce hodnotu. Poradí jim, jak se nenechat zahltit a jak mohou zkusit jednat aktivně a nejen automaticky. Ve třetí části autorky dětem odhalují škodlivé myšlenkové pasti, radí jim, jak se do nich nenechat chytit a učí je vnímat překážky jako příležitosti k růstu. Ve čtvrté části, zaměřené na chování, se učí převádět myšlenky v činy, vytvářet si strategie pro zvládání obtíží a co nejlépe využívat vlastní silné stránky. A konečně v poslední, páté části knížky se děti dozvědí, jak důležité jsou společenské vazby a vzájemná podpora, z níž mohou mít prospěch jak ony samy, tak i jejich okolí, a také jak díky širšímu propojení s ostatními mohou nalézat pocit smyslu v životě.

Při psaní publikace vycházely autorky ze své mnohaleté práce s dětmi a dospívajícími, což se pozitivně odráží jak ve srozumitelnosti a schopnosti předat dětským čtenářům jednoduše důležité informace, tak i ve velmi dobré volbě prakticky použitelných technik a postupů. Knížka je vlastně manuálem a pracovním sešitem vycházejícím ze základů kognitivně-behaviorální a pozitivní psychologie a myslím, že po ní nadšeně sáhnou nejen školní a dětští psychologové a psychoterapeuti, ale také rodiče dospívajících, kteří si uvědomují důležitost podpory duševního zdraví a odolnosti svých potomků. Sama za sebe ji vřele doporučuji, jelikož má dle mého názoru potenciál rozvíjet schopnosti zvládání dospívajících jak svou srozumitelností, tak i svou přehlednou strukturou, příběhy, zajímavými aktivitami a v neposlední řadě také poutavou grafikou. Autorkám se podařilo propojit teoretické informace s aktivitami k nácviku získání nových dovedností a také s tipy, jak nově nabyté schopnosti upevňovat a využívat. Ideální je, pokud budou mít dospívající možnost procházet jednotlivými částmi knížky s chápavým dospělým průvodcem, jímž může být jak rodič nebo jiný blízký dospělý, tak i profesionál v oboru péče o duševní zdraví. Publikace je nabitá tipy a nápady, takže fakt, že doplňkové materiály, na něž se autorky odkazují, jsou pouze v angličtině, vnímám jen jako drobný a nepodstatný detail.

                                                                                                                                                            Mgr. et Mgr. Eva Martináková