Všímavost a Já. Od sebeléčení k sebepřesahování.

20.05.2024

Název knihy: Všímavost a Já. Od sebeléčení k sebepřesahování. Portál, 2024

Autor: Jan Benda

Všímavost a Já je druhou knihou psychologa a psychoterapeuta Jana Bendy, kterou nakladatelství Portál vydalo a opět je ukázkou nadprůměrně precizní práce autora, jež se projevuje v plynulém propojení poznatků západní psychologie s Buddhovým učením všímavosti a dále pak bohatých teoretických zdrojů, z nichž autor vychází a na něž se odkazuje, s praktickými tipy pro psychoterapeutické působení. Benda ve své knize čtenáře citlivě přesměruje od diagnostického zaměření na symptomy různých poruch k maladaptivním schématům, jež je pomocí všímavosti a soucitu k sobě možné dle jeho slov "odzbrojit" a transformovat. Ve své knize představuje Transdiagnostickou teorii zraněného Já, jež vznikla propojením teorie citové vazby, teorie složeného Já a teorie ontologické závislosti. Nabízí transteoretický fenomenologický model maladaptivních schémat a objasňuje roli (nedostatku) všímavosti a soucitu k sobě v etiologii duševních poruch a v psychoterapeutické změně. Odhaluje přitom vliv představy, kterou jsme si o sobě vytvořili (narativní Já) na vznik psychopatologických symptomů. Kniha je určena především psychologům a psychoterapeutům, ale může dle slov autora dobře posloužit i zájemcům o seberozvoj a duchovní oblast.

V první části knihy se čtenář nejprve seznámí s všímavou diagnostikou maladaptivních schémat, s vývojovým traumatem, jádrovými přesvědčeními, pocity niterné emoční bolesti, obrannými mechanismy a archaickými ego stavy. Na příkladech z kazuistik a ukázkách terapeutických rozhovorů autor pěkně ilustruje, jak lze maladaptivní schémata léčit pomocí všímavosti a soucitu k sobě. Ve druhé části knihy se čtenář spolu s autorem bude věnovat čtyřem typům "zraněného Já" včetně významu korektivní vztahové zkušenosti a rekonsolidace paměti v procesu uzdravení. Třetí část je zaměřena na rozvíjení flexibilního autentického narativního Já ve vztazích a poslední, čtvrtá část, je propojením psychologie a spirituality se zaměřením na transpersonální vývoj. Řeč je zde o meditaci a psychedelické zkušenosti včetně rizik spojených s povrchním zájmem o výše zmíněná témata.

Jako první Bendova kniha je i toto dílo doslova nabité odkazy na výzkumy, odborné publikace a neurovědecké články. Teorie je i zde vyvážena praktickými zážitkovými cvičeními, jichž nám autor nabízí rovných 20. Jedná se o náročnější čtení, při němž se budete zabývat do hloubky nejen kazuistikami a teorií, ale také vlastními myšlenkami, vlastními emocemi, maladaptivními schématy i hledáním svého osobního zraněného já. Půjdete-li do hloubky (a mám dojem, že jinak knížku od začátku do konce projít ani nejde), položíte sami sobě řadu otázek a pocítíte také řadu náročných emocí a myšlenek. Dle mého názoru vás to posune jak ve vnímání sebe sama a svých vztahů, tak také ve vašem nahlížení na klienty. Dobrým bonusem je také kvalitní grafika, srozumitelnost, přehlednost textu s využitím grafů a tabulek i velmi kvalitní jazykové zpracování knížky. Pokusím-li se to shrnout, je publikace zdařilým výsledkem poctivé teoretické a autorské práce, lidskosti, vlastních prožitků a skvělých postřehů využitelných v rámci seberozvoje i psychoterapeutického vztahu s klienty. Jedna autorova myšlenka na závěr: "U klientů s navenek odlišnými diagnózami probíhají často velmi podobné sebevztažné procesy. Viditelné vnější symptomy, podle nichž stanovujeme tradiční diagnózy, jsou přitom (z tohoto pohledu) jen pomyslnou špičkou ledovce. A pokud nevidíme "pod povrch" (do těla a mysli klientů), těžko je můžeme ovlivnit." Knížka Všímavost a Já své čtenáře vůči tomu, co je skryté pod povrchem druhých lidí i jich samotných, zcitlivuje.

                                                                                                                                                               Mgr. et Mgr. Eva Martináková