Vývojová a vztahová terapie dětí. Peter Pöthe

10.03.2023

Kniha: Vývojová a vztahová terapie dětí. Portál, 2022

"To, co naše klienty nejvíce posouvá, nejsou nacvičené "techniky", ale sdílení, reflexe a regulace emočního prožitku v daném jedinečném okamžiku jedinečného vztahu."

MUDr. Peter Pöthe je lékařem a psychoanalyticky orientovaným psychoterapeutem, který se již více než 25 let věnuje nejen dětem a dospívajícím, ale i práci s rodiči, odborné publikační činnosti, přednášení, vzdělávání dalších odborníků i péči o traumatizované děti a jejich rodiče v uprchlických táborech. Jeho druhá publikace, která vyšla v nakladatelství Portál, přináší z mého pohledu opět bravurní propojení zkušeností autora s jeho schopností promyšleně a srozumitelně sdělovat důležité a zajímavé informace a myšlenky. Domnívám se, že se mu jeho záměr, sestavit publikaci, která by mohla sloužit jako pracovní text pro účastníky výcviku vztahové terapie dětí a studijní materiál pro další odborníky, podařilo velmi dobře naplnit.

Publikace Vývojová a vztahová terapie dětí je rozdělena do dvou částí. V té první se autor věnuje technickým parametrům, materiálním podmínkám, časovému uspořádání, technickým nástrojům a mechanismům psychické změny, ale také průběhu a obsahu sezení a celého terapeutického procesu. Detailně popisuje, na co je dobré myslet při rozhodování, zda do terapie nového klienty přijmeme a za jakých podmínek a proč je důležité pracovat kromě dítěte i s jeho rodiči. Kromě toho se věnuje vybraným teoriím, obranným mechanismům, nastavování hranic, snům, fantaziím i důležitosti práce s pocity všech zúčastněných. Teoretická východiska ilustruje pomocí příkladů z vlastní praxe.

V druhé části popisuje Pöthe teoretická východiska a praktické postupy pro určité specifické oblasti, jež vybral podle nejčastějších indikací vývojově a vztahově zaměřené a psychoanalyticky orientované terapie ve své praxi. V šesti kapitolách se věnuje vývojovému deficitu a regresi, agresi, období adolescence, rozvodu a rozpadu rodičovského páru, ale také psychickému traumatu v dětství a náhradní rodinné péči. Neklade si přitom za cíl seznamovat čtenáře s objektivními a konečnými daty, ale s hypotézami, vlastními interpretacemi a postupy. I zde je teorie prokládána krátkými konkrétními případy z praxe, a kromě toho je zde pěkně ukázáno, jak autor propojuje terapeutickou práci s dítětem s promyšlenými konzultacemi, jež vede s jeho rodiči. Knížku Vývojová a vztahová terapie dětí vnímám jako cenný zdroj inspirace pro všechny, kdo se věnují péči o děti, ať už se jedná o stávající či budoucí lékaře, psychology, pedagogy, psychoterapeuty, sociální pracovníky či rodiče a pěstouny. Kromě ochoty a odvahy sdílet vlastní zkušenosti a osobní názory oceňuji u autora i schopnost sdělovat informace srozumitelně a strukturovaně, a především stavět individualitu a potřeby každého svého klienta nad teorie a naučené techniky. Kromě odbornosti na mě díky tomu z celé publikace "dýchala" především lidskost a otevřenost vůči jedinečnému příběhu každého člověka, s nímž se setkává.

                                                                                                                             Mgr. et Mgr. Eva Martináková