Zatočte s nespavostí s pomocí mindfulness. C. P. Orzech, W. H. Moorcroft

17.12.2021

Kniha: Zatočte s nespavostí s pomocí mindfulness. Portál, 2021

Kurz mindfulness zacílený na klidný a efektivní spánek na 222 stranách. Tak by se dalo stručně shrnout to, co čtenářům nabízí nová publikace nakladatelství Portál. Autoři Catherine Polan Orzech a William H. Moorcroft do ní velmi zdařile "naskládali" své mnohaleté zkušenosti získané při výzkumech spánku a poruch spánku, při práci s emocemi, rozvíjení všímavosti a soucitu se sebou i psychoterapeutické a lektorské práci s řadou klientů. Nesepsali publikaci, která by popisovala jejich práci, ani knihu příběhů, ale knihu, jež si klade za cíl pozitivně ovlivnit jak bdění, tak i spánek čtenářů, kteří budou ochotni vyzkoušet sami na sobě čtyřtýdenní trénink. Dalo by se říct, že jde o jakousi tréninkovou příručku, která obsahuje jak důležité teoretické poznatky, týkající se spánku, tak i praktické návody, co a jak můžeme změnit, chceme-li nejen spát lépe, ale také se lépe cítit během dne, a to díky metodě řízené všímavosti s terapií přijetí a závazku (GMATI).

Kniha je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se autoři zaměřují ve třech samostatných kapitolách na přirozený průběh spánku, vyvracejí některé mýty o tom, jak vypadá ideální spánek, vysvětlují vliv našich vlastních očekávání, hodnocení či automatických myšlenek na průběh spánku, vysvětlují, proč máme potíže se spaním a o co jde při tréninku mindfulness (všímavosti). Věnují se potřebnému množství spánku i jeho vlivu na naše tělo a psychiku, spánkovému pudu a pudu bdění i rozdílům mezi potřebou a průběhem spánku v různých obdobích lidského života. Již tato první část mnoho čtenářů, které trápí potíže se spánkem, nepochybně uklidní, a kromě teorie nabídne i krátkou "ochutnávku" meditace a příběh.

V druhé části se v dalších pěti kapitolách autoři dostávají přímo k samotnému tréninku. Přicházejí s čtyřtýdenním plánem, přičemž každý týden začíná vysvětlením toho, na co se čtenář bude zaměřovat a samotným textem meditačního cvičení. Pomaličku, krok za krokem, provádějí autoři čtenáře každým dnem čtyřtýdenního tréninku. Dávají užitečné tipy, upozorňují na možná úskalí, povzbuzují, nabízejí řadu obměn či rozšíření a sdílejí se čtenáři poznatky dalších autorů a výsledky výzkumů. V závěrečné kapitole druhé části knihy shrnují jednotlivé body programu do přehledné tabulky a doplňují ještě několik zajímavých myšlenek. Pak následuje příloha v podobě dalších praktických doporučení týkajících se přípravy na spánek či zjišťování toho, nakolik je vlastní spánek čtenáře efektivní. Autoři zde také radí, jak postupovat při vysazování léků na spaní v případě, že je někdo před nácvikem či během něj užíval. V samotném závěru knihy má čtenář příležitost se seznámit s profesním působením obou autorů, přičemž je možno zjednodušeně shrnout, že zatímco C. P. Orzech je orientována převážně na mindfulness, W. H. Moorcroft je výzkumníkem zaměřeným především na spánkovou medicínu. Jako psychoterapeut vyvinul systém na sebe navazujících praxí všímavosti, jež mají pomáhat lidem trpícím nespavostí.

Mám-li shrnout svůj dojem z knihy obou autorů, oceňuji především její praktičnost a srozumitelnost. Jde o publikaci, která může oslovit jak laiky (čtenáře, kteří se tématem mindfulness doposud nezabývali), tak i odborníky z řad psychologů, psychoterapeutů či zdravotníků. Zajímavé podněty k přemýšlení přinese i těm, kdo si ji jen přečtou, ovšem její skutečný přínos ocení především ti, kteří nabídku autorů využijí beze zbytku, tj. ti, kteří absolvují připravený a nabízený trénink. Co vnímám jako slabinu českého vydání je fakt, že meditační nahrávky ke knize jsou originální, tudíž namluvené v angličtině a čtenáři, který tento jazyk neovládá, tak nezbývá nic jiného než meditovat za pomoci psaného textu, popř. si text samostatně namluvit. Místy mě rušily i drobné chyby v textu či grafická "divočina" v závěru celé knihy, nicméně celkově hodnotím obsah publikace velmi kladně.

                                                                                                                                       Mgr. et Mgr. Eva Martináková